Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2019-06-07 13:46:15 +0300 Освен това, което виждаме в масовото училище и детската градина има и други тендеции в обучението на децата. Алтернативни методи на обучение

Алтернативни методи на обучение

Алтернативни методи на обучение 470 900
Статия на Академия за родители
Освен това, което виждаме в масовото училище и детската градина има и други тендеции в обучението на децата.

Милена Савова е учител от 20 години. Стипендиант е на Американския Департамент, с богат опит в американски международни училища. Милена е Организатор обучения в Детски научен център „Музейко“. Тя е автор и водещ на Muzeiko English Club и English at the Мuseum. По време на “Академия за родители”, Милена ни разказа за алтернативните методи на обучение при децата.

 

През годините се наблюдават много и различни начини на обучение, но ще разгледаме тези, които са доказали себе си. 

  • Бихевиоризъм - учителят в центъра на обучението и децата учат по модела майстор-чирак, а знанието е парцелирано в различни части на учебен план; децата нямат избор кои предмети да изучават и пасивно примеат информация; знанията се изграждат с надграждане и ако някое дете не е успяло да усвои материала, на следващия етап не може да навакса пропуснатото, децата са оценявани постоянно и са постване в силно конкурентна среда - един размер е за всички
  • Конструктивизъм - процес на активно изграждане, а главното действащо лице е детето; търси се компетенция, а не възпроизвеждане и представяне, малки групи и индивидуален подход:
  • Монтесори педагогиката модел на човешкото развитие, базиран нa 2 принципа - децата се самоизграждат чрез взаимодействие със заобикалящата ги среда, имат вродена посока на психологическо развитие и при подходяща среда, те се развиат оптимално; подредбата трябва да стимулира движението при най-малките, а при по-големите, трябва да способства дейността, която се извършва в стаята;
  • Валдорфска педагогика използва за своя платформа антропософия, според която пълноценния живот включва повече от умствено развитие и способнсотта да си изкарваме прераната - всеки подрастващ се нуждае от баланс на волята, който се изразява в желание да постигнеш нещо и чувствата - емоция и естетика; здраво емоционално развитие и знание чрез придобиване на опитност и стимулиране на ума във всички академични дисциплини; децата са стимулирани да изучават изкуство под различни форми
  • Демократични училища много са близки по своята логика до Монтесори училищата, защото децата имат право да изберат какво да изучават - създават реалност, в която искат да живеят по-късно
  • Бод шикса самити не са популярни в България, но са много интересни, защото педагогиката бод е измислена с цел да удовлетвори нуждите на най-бедните деца от огромните индийски метрополиси; съответства на нуждите, реалностите и нивото на емоционален стрес - нов вид обучение, изградено на доверие, а не на страх; в дневниците се следи само прогрса на детето, и няма никакво съдене на детето; учителят работи в интерактивен режим с децата, като ги окуражава сами да откриват чрез въпроси и изследване

 

Има ли любов към детето, вяра в неговите способности и уважение към неговата уникалност, пътища има много.  

 

Цялата лекция на Милена можете да чуете тук:

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори