Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2019-06-03 13:20:45 +0300 Д-р Александър Кобаков от МБАЛ "Света София" за новите практики и тестове в женската консултация у нас Женската консултация в България (II-ра част)

Женската консултация в България (II-ра част)

Женската консултация в България (II-ра част) 470 900
Д-р Александър Кобаков от МБАЛ "Света София" за новите практики и тестове в женската консултация у нас

(Първа част от материала можете да прочетете тук)

Д-р Александър Кобаков завършва медицина в Медицински университет – София през 2010 г. Започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ Пазарджик през 2010 г. и МБАЛ „С. Николов” град Панагюрище през 2011 г. Придобива  специализация по акушерство и гинекология, като част от екипа на МБАЛ „Света София”, на 01.01.2017г. Притежава свидетелство за професионална квалификация “Дигностична и офис хистероскопия”.

 

 

 

Нови практики в проследяването на бременността в съвременна България, които за съжаление не се покриват от НЗОК, са вече много. Представям на вашето внимание някои от тях, които са по-широко приложими и изключително ценни.

1. Генетичен тест за Тромбофилия

През живота си жените попадат в различни ситуации, свързани с повишен риск от  развитие на тромбози. Една от тези ситуации, характеризираща се с повишена склонност към кръвосъсирване, е бременността. В случаите когато бременната развие тромбофилия, могат да се очакват различни усложнения на бременността като забавяне в растежа на плода, риск от отлепяне на плацентата, спонтанни аборти и други. Тестът е генетичен и чрез венозна кръв от пациента могат да бъдат изследвани 3-те или 4-те най-чести генетични вариации, свързани с повишен риск за тромбофилия. Това се: Factor V Leiden, Factor II (20210G/A), PAI (4G/5G), MTHFR (C677T). Тестът не поставя диагноза, а определя липсата или наличието на повишен риск от тромбозни инциденти. При отчетен повишен риск се осведомява проследяващият бременността лекар, който поставя своите предписания и препоръки. Спазвайки тези препоръки, бъдещите майки могат да намалят рисковете за себе си и бъдещото бебе до минимум. Разработени са и медикаменти, подходящи за бременни, които не преминават през плацентата и по никакъв начин не вредят на плода.

2. Пренаталнен тест от фетална ДНК в майчина кръв

Новите възможности на съвременната медицина за ранно откриване на генетични аномалии по време на бременността като Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс и някои от дефектите, свързани с половите хромозоми, чрез използването на неинвазивни ДНК тестове е медицина на бъдещето. Ако чрез теста се открие аномалия, дори с 99% чувствителност на теста, тя се валидира с втори инвазивен диагностичен метод, преди да се предприеме прекъсване на бременността, като сто процента чувствителност имат инвазивните методи хорионбиопсия, амниоцентеза и кордоцентеза, които крият риск за плода. Изследването може да се направи от 9-тата гестационна седмица, а резултатите са ясни до 7 работни дни. Тестът е приложим и в случаите на двуплодна бременност и след асистирана репродукция. Предимствата на неинвазивните пренатални тестове е липсата на какъвто и да е риск за плода, 99% точност на анализа за автозомни анеуплоидии, много по-ранен срок за изследване, изследване на генетичния материал от бебето. Биохимичният скрининг, който отчита биохимични маркери, излъчвани от плода, се прави в 1-ви и 2-ри триместър на бременността, има чувствителност между 70 и 90%, като резултатът е под формата на изчисление на вероятност, категоризираща високорисковите бременности да преминат към добре познатите инвазивни методи амниоцентеза и хорионбиопсия.

3. Ранен биохимичен скрининг (БХС) на плода за най-чести хромозомни заболявания плода.

Целта на този анализ е ранна диагностика на плода, която има за цел при наличие на дефекти в развитието на концептуса и при съгласие на родителите, да се направи прекъсване по медицински показания на настоящата бременност в по ранен срок, което намалява риска за майката от усложнениета от тази манипулация в по-късен гестационен срок. За радост на лекари и пациенти към днешна дата в Националната Генетична лаборатория изследването на майчината кръв и генетичния анализ са безплатни в случай на съгласие на бременната с резултатите си да участва в медицинска проучване. Остава обаче нефинансирано ехографското изследване на плода в 11-13 г.с., което е неизменна част от теста и изисква скъпоструваща ехографска апаратура и висококвалифициран специалист лекар по АГ. Резултатите излизат в рамките на седмица, достъпни са през интернет достъп и дават на наблюдаващия бременността лекар ценна информация за последващо поведение.

4. Ехографско проследяване на дължината на маточната шийка (Скрининг за истмикоцервикална недостаъчност / Скрининг за преждевременно раждане)

Чрез ехографско измерване на дължината на маточната шийка по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Удачно е това да стане за първи път между 16-18 г.с., като измерването може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. При налични рискови фактори измерването може да започне по-рано и да е по-често. Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малка от 2,5 см рисковете за преждевременно раждане нарастват. Ехографската оценка на дължината на маточната шийка е лесно за провеждане изследване при наличие на обучен персонал и УЗ-техника. В първата половина на бременността може да се диагностицира истмикоцервикална недостатъчност и с последващ серклаж, може да се предотврати аборт или преждевременно раждане.

5. Фетална морфология на плод в 21 г.с.

Феталната морфология представлява високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода, което се извършва с помощта на скъпоструваща ехографска техника и специалист АГ по фетална медицина. В зависимост от гестационния срок то дава информация за  феталното развитие и протичането на бременността. Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Прави се оценка на размерите и растежа на плода, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в различните съдове на фетоса. Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост, за да се достигнат труднодостъпни за оглед зони, и трансвагинално (през влагалището). За целта може да се използва 2D-ехография и 3 – 4D-ехография със или без доплерово изследване. Резултатите от изследването са готови веднага след завършването на прегледа. В случай, че е открит вроден проблем на плода, акушер-гинекологът ще обсъди констатациите с пациентката и възможностите за лечение и поведение.

6. Доплерова ултразвукова диагностика на плода

Доплеровото изследване използва отразени звукови вълни, за да се види как кръвта тече през определен кръвоносен съд. Това изследване помага на лекарите да дадат оценка за притока на кръв през кръвоносните съдове на майката и плода. По време на бременност доплеровото изследване може да се назначи, за да се проследи притока на кръв към нероденото бебе и да се провери неговото развитие. Чрез тази много важна функция на съвременните апарати се изследва кръвотока в съдовете носещи кръв, респективно и кислород и хранителни вещества до плацентата (маточните артерии), от плацентата към плода (пъпните артерии), в сърцето на плода и в много други кръвоносни съдове (напр. средна мозъчна артерия, ductus venosus). Оценява се фето-плацентарният и утеро-плацентарният кръвоток. Те имат решаващо значение за преценка на състоянието и определяне на прогнозата на плода при определени усложнения на бременността. То може да бъде извършено в допълнение към всяко ултразвуково изследване през бременността. Информацията се представя най-общо като: звук, различен цвят (в зависимост от посоката на кръвотока), различна интензивност на цвета (в зависимост от скоростта на кръвотока) и като двуизмерна графика за изчисляване на няколко показателя. Основната роля на тази функция е при проследяване на бременност с висок риск, при неправилно образуване на плацентарните съдове (прееклампсия, интраутеринна рестрикция на растежа на плода, плацентарна недостатъчност), оценка на риска от хромозомни болести, диагностициране на сърдечни и други малформации.

7. Фетална ехокардиография

Феталната ехокардиография e специализирано ултразвуково изследване, извършвано по време на бременността от специалист по детска кардиология. Чрез феталната ехокардиография се изследва позицията, размера, структурата, функцията и ритъма на сърцето на бебето намиращо се в майчината утроба. Изследването използва двуизмерна ехокардиография (2D), Доплер за оценка на кръвотока през сърдечните клапи и съдове, цветно кодиран Доплер, визуализиращ различни цветове на монитора за по-точно определяне посоката на кръвотока и в допълнение към Доплер изследването. В определени случаи резултатите от феталната ехокардиография определят срока на раждане, както и начина на раждане – по нормален или по оперативен път. Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза. Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи, при при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии свързани с вродени сърдечни заболявания.

8. Нон-стрес-тест на плода (NST)

Това е неинвазивен метод, който се провежда по време на бременността над 28-ма гестационна седмица с помощта на специален акушерски монитор. По време на теста плодът се изследва в условията на вътрематочния живот без допълнителни натоварвания. Приложението на акушерския монитор в случая цели да провери състоянието на сърдечната дейност на плода. Нон-стрес-тест на плода е показателен за адекватното насищане на плода с кръв богата на кислород и хранителни вещества, необходими за неговото правилно развитие. По време на извършване на NST нормално се установява повишаване на сърдечната дейност на здравия плод, в резултат на движение и намаляване на сърдечната честота при покой. Концепцията за теста е, че за извършване на дейност, плода изисква достатъчно количество кислород, за да се запази сърдечната честота в рамките на нормалната (120-160 удара/мин.). Ако нивата на кислород са ниски, това означава наличие на нарушено кръвообращение на плацентата или в пъпната връв.

 

Всички от посочените изследвания са възможни за провеждане в България. Но финансирането от НЗОК в рамките на доболничната помощ е недостаъчно и не покрива този вид изследвания. Финансовата грижата за извършването им е оставена в ръцете на самите пациенти, което крие риск от липса на диагностика за най-уязвимата част от населението, хората с ниски доходи.

 

МБАЛ "Св. София" ЕООД, бул. България 104, гр. София

Клиника по акушерство и гинекология

Телефон за контакт –  02/ 8184 600

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори