Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2018-05-02 16:18:58 +0300 График на основните и специфичните изследвания седмица по седмица. Изследванията по време на бременността

Изследванията по време на бременността

Изследванията по време на бременността 470 900
График на основните и специфичните изследвания седмица по седмица.

Установяването на всяка бременност започва с регистрирането й чрез уринарен или кръвен тест за бременност. Препоръчва се първият преглед при акушер-гинеколог да се направи между 7 - 10 дни от закъснението на менструалния цикъл. Точно това е периодът, в който бременността може да се установи чрез ултразвуково изследване. Снема се подробна анамнеза за придружаващи заболявания, фамилна обремененост, измерват се ръст, тегло и кръвното налягане на бъдещата майка.

Изследванията по време на бременността могат да се разделят на две групи - лабораторни и апаратни. Честотата на провеждането им зависят от срока на бременността и от протичането й - нормална или рискова.
 
Основните лабораторни изследвания по време на бременността в различните срокове са следните:

 • изследване на кръвната група на бременната и Rh (резус фактор). Ако пациентката е отрицателен резус фактор, е необходимо да се изследва и кръвната група на партньора. В този случай няколко пъти по време на бременността се изследват алоеритро антитела - през 9 - 12 гестационна седмица (при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртви раждания, хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, установени антитела при предишни бременности);
 • ранен биохимичен скрининг - изследване за оценка на риска от най-честите хромозомни аномалии. Обичайно се насрочва между 11-та и 13-та гестационна седмица. Взема се кръв от вената на бременната и се изследва количеството на определени, нормално съдържащи се вещества (алфафетопротеини, човешки хорионгонадотропин и неконюгиран естриол). С помощта на специална компютърна програма, в зависимост от срока на бременността, ултразвуковите показатели, възрастта на жената и на база на кръвните показатели се изчислява риска за хромозомни аномалии. Самото изследване дава насока за евентуални последващи диагностични процедури като амниоцентеза, хорионбиопсия и фетална анатомия;
 • изследване на ПКК - пълна кръвна картина (включва изследване на хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити). При нормално протичаща бременност се прави поне 5 пъти - в началото на бременността, 5-ти, 7-ми, 9-ти и 10-ти месец. Обичайно бременните са предразположени към анемия, защото обемът на кръвта се увеличава и за пренасянето на кислорода в организма са нужни повече червени кръвни телца (хемоглобин). При данни за анемичен синдром, ПКК се прави и по-често, като допълнително се изследват FE (желязо), ЖСК (желязо-свързващ капацитет) и др. допълнителни показатели, за да се установи типът на анемията;
 • биохимичните изследвания включват изследване на кръвна захар (глюкоза), общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, чернодробни ензими, показатели за кръвосъсирване и коагулация. Тези показатели се изследват по преценка на лекаря, колкото пъти е необходимо;
 • СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) и CRP са кръвни изследвания, показващи наличие на възпалителни заболявания при бременната;
 • урина – изследва се минимум 5 пъти по време на бременността. Целта е да се установят нивата и наличието на белтък в урината - признак за развитие на прееклампсия (състояние по време на бременността, което се свързва с високо кръвно налягане и наличие на отоци), наличие на глюкоза (признак за гестационен диабет), седимент и др. При наличие на бактерии в урината се прави микробиологично изследване за определяне чувствителността към антибиотици спрямо изолирания микроорганизъм;
 • изследване на инфекции като СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис. Обикновено се правят в началото на бременността и непосредствено преди раждането (до 3 месеца); 
 • микробиологично изследване на влагалищен секрет – назначава се в началото на бременността до 12 гестационна седмица и един месец преди вероятния термин на раждане. Изследването се прави и при всички случаи, когато пациентката съобщава за вагинално парене, дискомфорт, сърбеж, течение;
 • онкоцитонамазка – извършва се с цел диагностика на изменения на клетките на повърхностния слой на маточната шийка. Обичайно се прави в началото на бременността - до 12-14 гестационна седмица.


Съществуват и специфични лабораторни изследвания, които се правят при някои групи бременни:

 • скринингов тест за гестационен диабет - т. нар. орален глюкозо-толерантен тест - ОГТТ. При него се изследва кръвната захар на бременната на гладно и след прием на захарен разтвор (глюкоза) на 30-та минута и на първия час. На това изследване подлежат бременни с наднормено тегло, с анамнестични данни за мъртво раждане, с нарушение на въглехидратния толеранс, със стойности на кравната захар над 5,1 ммол/л, с анамнеза за гестационен диабет при предишни бременности, анамнестични данни за диабет в семейството;
 • изследване за токсоплазмоза IgG и IgM антитела. Те дават информация за прекарана или налична инфекция. Изследват се бременни, в контакт с животни – най-често котки, при жени със спонтанни аборти, мъртвораждания;
 • серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността – изследват се антитела IgG и IgM.

 
Към апаратните изследвания по време на бременността спадат ултразвуковото изследване и запис на детските сърдечни тонове.

Ултразвуковото изследване се извършва при всяко посещение от проследяващия бременността акушер-гинеколог. При необходимост изследването се прави и по-често.

По време на бременността съществуват и специализирани ултразвукови изследвания, които се правят от квалифициран в областта специалист: в 11-14 гестационна седмица, т. нар. ранна фетална анатомия на плода, целяща рано и навреме да открие малформации при плода. В 18-22 гестационна седмица се извършва т.нар. фетална морфология, която представлява детайлно изследване на органите и системите на плода.

Следващото специализирано ултразвуково изследване е през 28 - 32 гестационна седмица, т.нар. късна фетална морфология на плода, чиято цел е да проследи темповете на нарастване на плода, кръвотока на плода – доплерово изследване и оценка на функциите на органите.

Запис на детските сърдечни тонове се прави на акушерски монитор от 28 гестационна седмица при всяко посещение на бременната в женската консултация. Изследването предоставя информация за състоянието на плода и маточните контракции - има ли такива, през какъв интервал са и колко са продължителни.


Източник: puls.bg

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори