Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2019-01-07 17:16:30 +0200 Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст. Имунизационен календар 2019

Имунизационен календар 2019

Имунизационен календар 2019 470 900
Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст.

1. Имунизации

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом;
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина;
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец;
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба;
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит.

Календар на задължителните ваксини и реимунизациите според възрастта на детето можете да свалите тук.

 

2. Реимунизации

 • от дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием;
 • от шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием;
 • на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
 • на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба;
 • на 11 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба;
 • на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия;
 • на 17 г. възраст – реимунизация срещу тетанус и дифтерия;
 • при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия.

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

Календар на задължителните ваксини и реимунизациите според възрастта на детето можете да свалите тук.

 

3. Препоръчителни имунизации

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента срещу заплащане. Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции;  в региони, ендемични за дадените заболявания; на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др.  Тук се включват ваксини срещу хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вируси др.

 

Източници: Министерство на здравеопазването на РБългария; www.vaksinko.bg/

Коментари

Neutral avatar

Нашите спонсори

Нашите партньори