Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2016-05-05 12:28:48 +0300 Методът "Монтесори" е широко прилаган в 98 страни в цял свят. Нов проект в детските градини в Пловдив

Нов проект в детските градини в Пловдив

Нов проект в детските градини в Пловдив 470 900
Методът "Монтесори" е широко прилаган в 98 страни в цял свят.

Община Пловдив ще въведе обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори, съобщиха от общината.

Пилотният проект предвижда през следващите 10 месеца да бъдат обучени 25 преподаватели от пет селектирани детски заведения, както и петима общински служители от отдел "Образование". Обучението се осъществява от Нов български университет по специално разработена за проекта учебна програма, а партньори в реализирането на проекта са квалифицирани български специалисти с диплома от AMI (международната Монтесори Асоциация).

Ще бъдат оборудвани 10 помещения за първа група в избраните детските градини, съобразно изискванията за Монтесори педагогика в предучилищна възраст. 

В края на годината методът ще започне да се прилага и на практика, след като преподавателите завършат обучителния курс, съобщи кметът на Пловдив Иван Тотев.

"Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори ще даде възможност на учителите да надградят съществуващата система и да приложат най-популярния педагогически метод за предучилищно обучение. Детските заведения трябва да са институции, които са медиатор в процеса на развитие на детската личност и въвеждането на обучение по метода Монтесори ще ни помогне в това отношение", каза заместник-кметът Стефан Стоянов, с ресор образование и бизнес развитие..

Той подчерта, че в България Монтесори педагогиката се прилага единствено в частни учебни заведения и Пловдив е първата община, която въвежда иновативния подход за обучение и възпитание на децата.

Детските градини, в които първоначално ще се въведе образователната методика, са "Майчина грижа", "Мирослава", "Буратино, "Велимира" и "Мир". Решаващо при избора на петте градини е силната мотивация и желание на директорите и екипите за въвеждане на иновации в преподаването и модернизиране на учебния процес.

Монтесори педагогиката

"Монтесори" е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на д-р Мария Монтесори, италиански лекар и възпитател, методът се прилага успешно вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

Днес методът Монтесори е изключително популярен и широко прилаган в цял свят (98 страни). Най- убедително са залегнали идеите й в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища, хиляди са и детските градини Монтесори в света.

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. За нея е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете. Задачата на възрастните е да помогнат на детето да разкрие и развие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено "аз", самостоятелно решава в кой етап от живота си кой "прозорец" за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!".

Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се "Аз". Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.


Източник: ​dnevnik.bg

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори