Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2015-12-10 10:24:35 +0200 Езиковото развитие на детето се влияе от много фактори. Причини за проблемите с говора

Причини за проблемите с говора

Причини за проблемите с говора 470 900
Езиковото развитие на детето се влияе от много фактори.

Неправилното хранене и диабетът по време на бременност, някои заболявания на ушите и други по-предвидими или напълно непредвидими фактори могат да повлияят на развитието на речта на детето и, съответно – на способността му да общува с други хора. Както е известно, някои царе са оставяли децата си да растат в изолирани среда, за да им наложат да говорят по точно определен начин. Разбира се, ефектът е бил точно обратният и децата им не просто не са говорели добре, но са развили и доста чудато за околните поведение заради липсата на общуване. Този прост пример ни дава възможност да разберем, че езиковото развитие (и не само ) на детето се влияе от много фактори.

Някои от тези фактори са:

• Консумацията на алкохол и употребата на наркотици или други вещества по време на бременността увеличава вероятността детето да има говорни нарушения.

• Изследванията показват, че когато една жена развие диабет по време на бременността, е много вероятно с последствие детето да срещне затруднения при развитието на речта.

• Преждевременното раждане е вероятна причина за появата на проблеми в развитието на речта на детето.

• Установено е, че близнаците или тризнаците много по-често имат трудности в развитието на речта. Основната причина за това е по-краткото време, което родителите прекарват с всяко дете, което влияе на развитието на речта и на други умения.

• От изключително ранен етап бебетата са в състояние да събират информация от заобикалящата ги социална среда. Помогнете им в развитието на речта с многобройни игри и ежедневна комуникация.

• Развитието на речта на детето често се свързва с емоционалното му състояние. Трябва да се поддържа атмосфера на доверие и сигурност към детето, за да се избегне напрежението в общуването между вас.

• Някои проблеми със зрението на детето също могат да повлияят на развитието на речта.

• Често се случва малките деца да преминават през ушни инфекции, които временно пречат на слуха. Което пречи на децата да възприемат всички звуци около тях и това често създава трудности при разработването на речта.

• Детето трябва максимално често да прекарва времето си на детски площадки или на други места, където има контакт както с негови връстници, така и с възрастни хора, което допринася за по-нататъшното му речево развитие.

• Условия на живот и традициите на обществото като цяло могат да повлияят положително или отрицателно на развитието на речта на детето.

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори