Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2015-11-17 12:19:14 +0200 Училището и взаимоотношенията с връстниците са водещи за детето на тази възраст. Развитието на детето между 8 и 9 години

Развитието на детето между 8 и 9 години

Развитието на детето между 8 и 9 години 470 900
Училището и взаимоотношенията с връстниците са водещи за детето на тази възраст.

Училището и взаимоотношенията с връстниците са много важни за детето на тази възраст. Ученето става по-систематично, а резултатите от него зависят до голяма степен от приноса на родителите.

Език

Повечето деца на възраст 8-9 години са в състояние да:

- опишат събития от миналото, като използват правилно времената и обогатяват разказа си със звуци, сравнения и др.;

- говорят граматически правилно през повечето време;

- четат книги спокойно, дори и тези, които са по-сложни;

- участват в разговорите на възрастните;

- следват сложни инструкции, без да се налага те да бъдат повтаряни;

- запомнят стихове и роли в училищни пиеси.

Комуникация

Най-важният механизъм, с който разполагаме, за да помогнем на детето в тази възраст, е дискусията. Детето вече може да разбере това, което му казвате, за разлика от предишния възрастов етап, когато са налице някои практически пречки. От друга страна, за разлика от „епохата на революцията“ (юношеството), детето е в състояние да ни чуе, разбере и приеме това, което му казваме еднозначно и без опровержения. Така че нека се възползваме от тази възможност за ефективна комуникация! Детето трябва да разбере, че ние обръщаме внимание на това, което казва, уважаваме го, грижа ни е за мнението му и сме готови да отговорим на всичките му въпроси, без да го подценяваме.

Деликатните въпроси

Детето на тази възраст може да проявява интерес относно въпроси, свързани с пола. Всеки път, когато попита нещо по отношение на пола си, трябва да му отговоряме честно до там, където вярваме, че може да разбере, без да го объркваме допълнително. Говорете реалистично, без да анализирате прекомерно темата. Не е добре нито да игнорираме въпросите на детето, нито първи да повдигаме дискусия по темата в случай, че то няма такива.

По същия реалистичен и внимателен начин трябва да говорим с детето за смъртта. Изберете да го направите по конкретен повод (смърт на домашен любимец, съсед, роднина). Не го лъжете и не го лишавайте от истината. Темата за смъртта не е табу. Смъртта е част от живота и ако искаме детето ни да има ясна и цялостна представа за реалността, която го заобикаля, то трябва да я разбере.

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори