Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2020-12-17 18:32:45 +0200 Специалистите, изучаващи различните аспекти и видове тормоз, са открили, че той е многопластов феномен. Различните видове тормоз, който трябва да разпознавате като родители

Различните видове тормоз, който трябва да разпознавате като родители

Различните видове тормоз, който трябва да разпознавате като родители 470 900
Специалистите, изучаващи различните аспекти и видове тормоз, са открили, че той е многопластов феномен.

Много хора вярват, че тормозът се изразява само във физическо насилие, а всъщност може да разграничим шест отделни вида.

 1. Физически тормоз

Физическият тормоз е най-очевидната форма на тормоз. За разлика от другите форми на тормоз, този е най-лесен за идентифициране и е най-силно застъпен като тема на дискусия в училище. При него децата използват физически действия, за да получат сила и контрол над своите цели. Физическите насилници са по-големи, по-силни и по-агресивни от своите връстници. Примерите за физически тормоз са ритане, удряне, удари с юмруци, плесници, бутане и други физически атаки.

 1. Вербален тормоз

Извършителите на словесен тормоз използват думи, изявления и назоваване с обидни епитети, за да получат власт и контрол над целта. Обикновено словесните насилници ще използват безмилостни обиди, за да омаловажат, унижат и наранят друг човек. Те избират своите цели въз основа на начина, по който изглеждат, действат или се държат. Също така е обичайно словесните насилници да изберат за свои жертви деца със специални нужди.

Вербалният тормоз се идентифицира много трудно, защото атаките почти винаги се случват, когато възрастните не са наоколо. В резултат често думата на жертвата е срещу думата на насилника, а физически доказателства за злодеянието липсват. Освен това част от възрастните смятат, че нещата, които децата казват, не влияят значително на другите. Затова най-типичният съвет към жертвата на тормоз е да „игнорира“ думите, които използват срещу нея. Но словесният тормоз трябва да се приема сериозно. Изследванията показват, че словесният тормоз има последици и може да остави дълбоки емоционални белези.

 1. Релационна агресия

Релационната агресия е коварен вид тормоз, който често остава незабелязан от родителите и учителите. Позната още като емоционален тормоз, релационната агресия е вид социална манипулация, при която деца и юноши се опитват да наранят връстниците си или да саботират социалното им положение.

Релационните насилници често изтласкват другите от група, разпространяват слухове, манипулират ситуации и разклащат доверието. Целта на този тип насилници е да увеличат собственото си социално положение като контролират или тормозят друг човек. Генерално момичетата са по-склонни да използват релационна агресия от момчетата, особено в периода между пети и осми клас.

 1. Кибертормоз

Когато индивид използва Интернет, смартфон или друга технология, за да тормози, заплашва или смущава друг човек, това е кибертормоз. Примери за кибертормоз включват публикуване на вредни изображения, отправяне на онлайн заплахи и изпращане на вредни имейли или текстове. Тъй като тийнейджърите винаги са онлайн, кибертормозът е все по-голям проблем сред младите хора. Също така става все по-широко разпространен, защото насилниците могат да тормозят целите си с много по-малък риск да бъдат хванати.

Кибернасилниците често казват неща, които нямат смелостта да кажат лице в лице. Технологията ги кара да се чувстват анонимни, изолирани и откъснати от ситуацията. За жертвите кибертормозът се чувства инвазивен и безкраен. Насилниците могат да стигнат до тях по всяко време и навсякъде, често дори в безопасността на собствения им дом. В резултат, последиците за жертвите на кибертормоза са значителни.

 1. Сексуален тормоз

Сексуалният тормоз се състои от повтарящи се, вредни и унизителни действия, насочени към човек сексуално. Примерите включват използване на неприлични имена, груби коментари, просташки жестове, неканени докосвания, сексуално предлагане и порнографски материали. Насилникът може да направи груб коментар за външния вид, привлекателността, сексуалното развитие или сексуалната активност на връстник. В екстремни случаи сексуалният тормоз отваря вратата за сексуално насилие.

Секстингът (размяната на съобщения, снимки или клипове със сексуално съдържание между две лица) също може да доведе до сексуален тормоз. Често при раздяла между младежи, момчето разпространява снимки на момичето, които са част от личната им кореспонденция. Така момичето става обект на сексуален тормоз, защото хората се подиграват с тялото ѝ, използват ​​груби епитети и правят вулгарни коментари за нея.

 1. Тормоз въз основата на предразсъдъци

Този тормоз се основава на предразсъдъците на индивиди към хора от различна раса, религия или сексуална ориентация. При него децата изолират различните от тях и ги превръщат в жертва на физическо и вербално насилие. В много случаи тормозът основан на предразсъдъци отворя вратата за престъпления от омраза.

 

Често срещани видове насилници

Насилници имат различни стилове, личности, цели и поведение. Техните мотиви и методи за тормоз са различни. И не всички ще се впишат добре в дадена категория. Някои ще попаднат в няколко категории, а някои ще създадат собствена категория, проявявайки специфични характеристики при поведението си.

 • Насилници-жертви

Пострадалите от насилие често се изправят след като са били тормозени. Те тормозят други по-слаби от тях, защото и те са били тормозени. Тяхната цел обикновено е да възвърнат чувството за власт и контрол в живота си.

Този вид тормоз е много разпространен. Всъщност голям брой деца, които тормозят другите, са били тормозени от връстници. Насилието се превръща в механизъм за отмъщение и справяне с болката, която изпитват. Понякога жертвата на насилие идва от дом, в който домашно насилие е типична практика. В тези случаи агресията е научено поведение.

Повечето жертви на насилие са аутсайдери или падат в дъното на социалната стълбица в училище. Този факт подсилва чувството за безсилие и гняв, което изпитват. Те често изглеждат враждебни, следователно остават непопулярни в средата си. Това от своя страна продължава цикъла на жертвата на насилника.

 • Популярни хулигани

Популярните побойници имат голямо его. Те са уверени и снизходителни. Те обикновено имат група последователи и може да се чувстват сякаш управляват училището. Тези побойници имат чувство за всемогъщество, което може да произтича от тяхната популярност, ръст, възпитание или социално-икономически статус. Те процъфтяват с физическата сила и контрол, който имат върху жертвите си и обичат да се хвалят с действията си.

Популярните момчета обикновено тормозят другите чрез физически действия. Популярните момичета по-често използват релационна агресия. Популярните хулигани процъфтяват от вниманието и силата, които получават заради надмощието си. Връстниците в повечето случаи толерират този вид поведение, защото по-скоро биха се примирили с несправедливостта, отколкото те да се превърнат в жертва на тормоз.

 • Релационни насилници

Релационният побойник обикновено е популярен ученик, който смята, че има правото да преценява кой да бъде приет и кой не в училищната среда. Изолирането и изхвърлянето на другите са най-често срещаните оръжия, използвани от този тип хулигани. Релационният побойник ще използва само вербален или емоционален тормоз, за да поддържа контрола.

Релационните насилници поддържат силата си като използват слухове, клюки, етикети и обидни епитети. Обикновено те се насочват към другите, защото ревнуват или се чувстват социално неоценени, ако около тях има друго дете, което се радва на популярност сред връстниците. Запазването на популярността е ключовата причина за релационната агресия. Релационният побойник ще направи всичко, за да бъде част от групата.

 • Серийни насилници

Серийният побойник е систематичен, координиран и предвидлив в своя подход. Родителите и учителите може да нямат представа на какво е способен сериен хулиган. Той изглежда сладък, очарователен и харизматичен за авторитетни фигури, но може да бъде студен и жесток и да причинява емоционална болка на жертвите си за дълги периоди от време. В редки случаи серийните побойници ще използват физически тормоз, но само ако са сигурни, че няма да бъдат хванати.

Серийните насилници са опитни манипулатори и лъжци и обикновено са фалшиви приятели. Тяхната приятна персона е просто още един начин да манипулират ситуациите по свой вкус. Те са в състояние да изкривят фактите, за да изглеждат невинни или да се измъкнат от неприятностите, и са толкова умели в измамата, че жертвите им се страхуват да говорят, убедени, че никой никога няма да им повярва.

 • Групови насилници

Побойниците в тази категория са част от група и имат манталитет на глутница, когато са заедно. Те са склонни да тормозят като група, но се държат много по-различно, когато са сами – дори ако са сами с жертвата. Обикновено груповите побойници са клики, които имитират лидера на групата и просто следват.

Тъй като децата се чувстват спокойни и защитени, когато са в група, те често се чувстват свободни да казват и правят неща, които не биха направили иначе. Освен това се чувстват по-малко отговорни за своите действия, защото „всички го правят“. Това е много опасен вид тормоз, защото нещата бързо могат да ескалират извън контрол.

 • Безразлични хулигани

Безразличните насилници не умеят да бъдат съпричастни. В резултат те изглеждат студени, безчувствени и откъснати и имат много малко угризения за това, което причиняват на другите.

Безразличните хулигани изпитват удоволствие да видят как друг човек страда. Те не се възпират от дисциплинарни действия и обикновено имат дълбоки психологически проблеми, които трябва да бъдат решени от професионалист. Традиционната намеса при справяне с насилието не води до промяна в поведението им.

Не всички насилници са еднакви. Всеки има различен стил и използва различни тактики, за да сплаши и контролира жертвите си. От изключителна важност за сигурността на вашето дете е да сте наясно и да сте подготвени да се справите не само с видовете тормоз, но и с поведението на насилниците, с които детето ви може да сблъска.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори