Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2016-03-01 17:06:13 +0200 Нов държавен стандарт предвижда и почасови занимания в градините. Уроци по математика за 2-годишните

Уроци по математика за 2-годишните

Уроци по математика за 2-годишните 470 900
Нов държавен стандарт предвижда и почасови занимания в градините.

И 2-годишните деца ще учат български и математика в детските градини, макар и под формата на игра.

Това става ясно от проекта за Държавен образователен стандарт за предучилищното образование на Министерството на образованието и науката. С него се разрешава на родителите да не пращат децата си в детска градина, а да ги подготвят сами, чрез т. нар. самостоятелна организация. Нова е и възможността за почасови занимания в детската градина.

Проектът за стандарт предвижда в детската градина да има следните образователни направления:

- Български език и литература;

- Математика;

- Околен свят;

- Изобразително изкуство;

- Музика;

- Конструиране и технологии;

- Физическа култура.

В сегашния стандарт за предучилищното възпитание и подготовка също има образователни направления, чийто училищен еквивалент са учебните предмети. Сегашният стандарт обаче се отнася за възрастта 3-7 години, а проектът за нов стандарт допуска подготовката да започва от 2-годишна възраст.

Играта не изчезва от детските градини, каза по повод отпадането на направлението "Игрова култура" зам.-министърът на образованието Диян Стаматов. Всичко, по думите му, щяло да бъде поднесено под формата на игра - и уроците по математика, и тези по български, и по останалите направления.

В проекта за нов стандарт за пръв път е определено и седмично разписание на часовете. Във всички групи - от първа до четвърта включително - ще има по три часа седмично за физическа култура. В първа група (за деца до 4 г.) са предвидени по един час за всяко от другите направления. Във втора група (4-5-годишни деца) ще има по 1 час математика, музика и конструиране и по 2 часа - български, околен свят и изобразително изкуство. В трета група (5-6-годишни деца) всички направления, без физическа култура, са с по 2 часа седмично. В четвърта група (6-7-годишни деца) ще има по три часа български, математика и физическа култура и по два часа за останалите направления.

Проектостандартът предвижда четири форми на организация в детските градини, две от които са нови за системата:

1. Целодневна

2. Полудневна

3. Почасова

4. Самостоятелна

Последните два вида организация не се прилагат към момента. Почасова организация на подготовка означава, че детето е записано в дадената детска градина и я посещава 3 до 5 часа, през които с него да работи възпитател.

При самостоятелната организация детето не посещава детската градина, а родителят "гарантира", че то ще усвои необходимото знание от различните направления. Децата ще се обучават при самостоятелна организация по желание на родителя и разрешение на съответната комисия.

Какви ще са таксите и дали ще има разлика в тях за децата, които учат целодневно, полудневно, самостоятелно или почасово ще реши всеки общински съвет.

Предстоят обсъждания на проекта - през март 2016 г. ще има шест регионални срещи. Новият стандарт трябва да влезе в сила на 2 август, заедно с всички текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.


Източник: offnews.bg

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори