Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-01-14 17:20:35 +0200 Кои са най-важните изследвания в първи триместър от бременността? Биохимичен скрининг и ранна фетална морфология в I-ви триместър

Биохимичен скрининг и ранна фетална морфология в I-ви триместър

Биохимичен скрининг и ранна фетална морфология в I-ви триместър 470 900
Кои са най-важните изследвания в първи триместър от бременността?

Най-важните изследвания през първия триместър от бременността са свързани с оценка на риска от хромозомни аномалии (синдромите на Даун, Търнър, Едуардс, Патау, както и триплодии), както и с оценка на органогенезата и развитието на плода, които могат да се окажат проблем за протичането на бременността. 

Изследването за оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода може да се извърши в първи ИЛИ втори триместър (БХС I или БХС II). Рядко, по преценка на консултанта-генетик, се налага извършване на скрининг и във втори триместър, след като вече е бил извършен такъв в първи триместър.

Биохимичните изследвания (с вземане на кръв) са възможни само при едноплодна бременност. При близнаци е възможна оценка на риска за синдром на Даун само в първи триместър (БХС I), като се използват описаните по-долу данни от ехографски измервания.

 

Биохимичен скрининг в I-ви триместър на бременността (11 до 13+6 г.с.) БХС I :

За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:

  • дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)
  • дължина на ембриона – т.нар. CRL. Тя трябва да е от 41мм до 79 мм, тъй като използваният от нас софтуер оценява риска за синдром на Даун само при такива стойности (в тези граници).
  • NT (т.нар. нухална транслуценция), измерена в мм
  • допълнително, може да се отбележи наличието на носна кост при плода, при което оценката на риска за синдром на Даун е малко по-прецизна.

 

Биохимичен скрининг във II-ри триместър на бременността (15 до 19+3 г.с.) БХС II :

За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:

  • дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)
  • срок на бременността, определен според ехографското измерване на BPD (бипариетален диаметър на плода). Той трябва да е от 27.6 до 44.6мм, което съответства на посочения по-горе гестационен срок.

 

Някъде ще срещнете и термина комбиниран биохимичен скрининг - нарича се комбиниран, тъй като за точна оценка на риска се изискват два компонента - данните от ултразвуковото изследване са единият, а вторията са показателите на хормоните PAPP-a и свободен бета-ЧХГ (free b-HCG) от кръвната проба. 

Препоръчително е ултразвуковият преглед между 11 и 13+6 г.с.да се извърши от специалист по фетална морфология, който ще прегледа плода за наличие на носна костица и нухална транслуценция, и ще оцени развитието на мозъка на бебето, сърцето, гръдната стена, дробовете, коремчето, бъбречните артерии, крачетата, ръчичките, пъпната връв и плацентата, като ще следи за потенциални проблеми във формирането и развитието им. 

 

За провеждане на национален биохимичен скрининг у нас са лицензирани следните генетични лаборатории:

Можете да посетите лабораторията лично или следящият ви лекар да вземе кръвна проба, която да изпрати за изследване. Ултразвуковият преглед се заплаща по ценоразпис на избрания от вас акушер-гинеколог или специалист по фетална морфология. Биохимичният скрининг се заплаща по цени на лабораторията, като от 2014г. БХС I е финансиран от Министерството на здравеопазването и не се заплаща от пациентките след попълване на декларация на място в генетичните лаборатории (не важи за проби взимани в друг медицински център и изпращани с поръчка за изследване). Условията могат да променяни своевременно, молим да проверите предварително информацията на горепосочените сайтове. 

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори