Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2020-01-02 10:32:21 +0200 Изграждането на приятелски отношения с връстниците е важно от най-ранна възраст. Детското приятелство

Детското приятелство

Детското приятелство 470 900
Изграждането на приятелски отношения с връстниците е важно от най-ранна възраст.

А ние, като родители, можем и трябва да им помагаме. Още повече, че семейството е първата социална институция, която помага в по-нататъшното създаване на социалните контакти на малчуганите.

Защо е важно да стимулираме приятелствата на децата с другите деца на същата възраст?

Някои изследователи твърдят, че приятелствата в детството играят важна роля в развитието на социални умения при децата, включително възможността да се справят при конфликтни ситуации, възприятието им за „аз и останалите“, разбирането на моралните правила и на ролята на пола в отношенията.

Възможно ли е приятелството между много малки деца?

През ранното детство някои деца имат високо развито умение за разбиране и могат да формират близки отношения с приятелите си. Те дори са способни да прощават на приятелите си много по-бързо, отколкото на братята и сестрите си. За децата на тази възраст приятелството е важно заради удоволствието, което носят съвместните игри, компанията, подкрепата и взаимната помощ, а не толкова заради привързаността, присъща за една по-късна възраст. В допълнение, чрез приятелството малките деца по-скоро изразяват интересите си и се стремят да ободряват и да помагат на другарчетата си.

Приятелите на тази възраст се подкрепят взаимно в преходни периоди. По този начин децата, които са сменили детската си градина, свикват с промяната по-лесно. Деца на 4-5-годишна възраст споделят, че приятелството е изиграло важна роля за това да се чувстват по-щастливи в новата обстановка. Доказано е също, че приятелството може да е в помощ на децата на около 3-годишна възраст, когато най-често в семейството се ражда второ дете.

Как могат да допринесат родителите за изграждането на приятелски контакти между децата?

Важно е родителите да търсят контакти с деца на възрастта на техните. Това може да се постигне, като се събират на едно място деца от семейния кръг, детската градина или училището или от други извънкласни активности и се насърчава възможността да играят заедно.

Примерът ни като родители също е изключително съществен. Ако сме общителни и имаме приятели, това се възприема като пример и от децата ни. Ако избягваме да се държим твърде покровителствено към децата, така им показваме увереност в техните възможности и им помагаме да се адаптират по-лесно към социалните норми.

Какви ползи извлича детето, което умее да развива и поддържа социални контакти?

Общителното дете е дружелюбно и много по-рядко изпитва неувереност, страх, тъга, депресия, ниска самооценка, поведенченски проблеми както в детството, така и като вече възрастен човек. Приятелството спомага за по-бързото вербално развитие, тъй като на общителните деца по-често им се налага да оповестяват желанията си. Респективно, децата развиват и интелигентността и социалните си интереси и събират ценни познания за заобикалящия ги свят. Учат се как да споделят материални облаги, чувства и мисли от съвсем рано и ако успеят да култивират тези свои умения, е много вероятно да срещнат по-малко трудности в социалното си приспособяване в по-късна възраст.
 

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори