Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-03-11 14:41:31 +0200 Всяка година в България се раждат над 6000 недоносени бебета, които се нуждаят от специални грижи и внимание, за да растат пълноценно, а родителите им да се чувстват спокойни и информирани. Фондация „Нашите недоносени деца“ с безплатна програма за грижа за детското развитие на недоносените бебета

Фондация „Нашите недоносени деца“ с безплатна програма за грижа за детското развитие на недоносените бебета

Фондация „Нашите недоносени деца“ с безплатна програма за грижа за детското развитие на недоносените бебета 470 900
Всяка година в България се раждат над 6000 недоносени бебета, които се нуждаят от специални грижи и внимание, за да растат пълноценно, а родителите им да се чувстват  спокойни и информирани.

Подкрепата на ранното детско развитие на преждевременно родените деца не се изчерпва до изписването им от неонатологичното отделение - обезпечаването на последващото проследяване на тяхното физическо, когнитивно и психо-емоционално развитие е от централно значение за пълноценното им детство и нарастваща автономност.

 

Преждевременно родените бебета и новородените с влошено здравословно състояние се намират в по-висок статистически риск от развитие на различни по тежест и изява трудности в развитието и здравословни усложнения. Именно това обстоятелство предполага наличието на комплексна проследяваща грижа, подкрепяща оптималното ранно детско развитие на децата от раждането до достигане на училищна възраст. В световен мащаб съществуват, организирани по различен начин, програми, адресиращи потребностите на преждевременно родените деца и техните семейства в периода на ранното детство. България е една от малкото държави в света, в които липсват единни национални политики, ангажирани с проследяването на развитието на недоносените деца в ранна възраст (0-7 г.). Периодът на ранното детство е ключов от гледна точка на възможностите за преодоляване на трудности в развитието, асоциирани с недоносеността, тъй като именно в първите години от живота на човек, се развиват над 90% от невронните връзки в детския мозък.

 

За да подкрепи развитието на най-малките герои, през 2021 г. Фондация “Нашите недоносени деца” стартира собствена програма за проследяване на детското развитие от 0 до 12 м. В рамките на първата година на децата си, семействата, включени в програмата, имат възможност за безплатни консултации със специалисти от областта на медицината и ранното детско развитие, сред които - неонатолог, детски офталмолог, кинезитерапевт, детски и фамилен психолог, ерготерапевт и специалист по ранна детска интервенция.

 

Програмата е отворена за семейства от цялата страна, а консултациите се провеждат в Център за детско развитие “Малки чудеса” в гр. София, който Фондацията разкри през 2017 г.

 

Две са основните изисквания за включване в програмата към момента на кандидатстване:

1) Доходът на член от семейството да е равен или под минималния за страната;

2) Детето да е на възраст не повече от 2 месеца коригирана възраст.

 

За да се запознаете с пълната информация за кандидатстване и включване в програмата за проследяване на детското развитие, посетете страницата на Фондация “Нашите недоносени деца”.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори