Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-01-28 10:46:16 +0200 Правилното дисциплиниране на дете може да бъде сложна задача в свят пълен с информация. Как да дисциплинираме детето си по умен и здравословен начин?

Как да дисциплинираме детето си по умен и здравословен начин?

Как да дисциплинираме детето си по умен и здравословен начин? 470 900
Правилното дисциплиниране на дете може да бъде сложна задача в свят пълен с информация.

С нарастването на влиянието на социалните медии е толкова трудно да се каже кое е правилно и кое не, защото всеки изведнъж става експерт. И така, кой е прав?

Дисциплината често се свързва с наказание, контрол или власт, а в действителност тя всъщност означава преподаване или предаване на знания. Смисълът на дисциплината не е да наказвате детето си за всяка грешка, а да го научите как да се справя и държи по-добре. И докато наказанието може да бъде ефективно в някои случаи, то не винаги е най-подходящият начин. Съществуват  многоженство по-ефективни методи.

Американската академия по педиатрия посочва в декларация, озаглавена „Ефективна дисциплина за отглеждане на здрави деца“, че дисциплинирането чрез крясъци и напляскване не е ефективно. Още по-лошо, то може да нанесе вреди, които да афектират детето дори след израстването му във възрастен. Децата, които биват възпитавани с удари и викове са по-склонни да проявяват агресивно поведение, защото за тях този начин е възприет като норма.  Възможно е също да възникнат проблеми с психичното здраве, злоупотреба с вещества и проява на насилие в бъдещите им взаимоотношения. Дисциплинирането чрез пляскане и викане може да навреди на връзката, която имате с детето си, защото неизбежно ще го накара да загуби доверие във вас.

Изследвания показват, че не всяко дете, което е било възпитавано по гореописания начин отключва емоционални и психични проблеми като възрастен. Но е важно родителите да знаят, че съществува много по-подходящ и ефективен подход за дисциплиниране, който не крие риск от вреда.

 

  1. Задайте реалистични очаквания

Децата не винаги ще правят точно каквото се очаква от тях. Те понякога плачат или крещят, когато сте разочаровани и ядосани. Малките деца тепърва изследват света и естественото им любопитство ги подтиква да се впуснат в неща безразсъдно, а тийнейджърите и юношите имат моменти, в които се опитват да утвърдят независимост. Важно е като родител на разберете особеностите на възрастта на вашето дете, за да установите разумни правила, които то има способността да следва.

  1. Последователността е ключов фактор

Когато установите дадени граници и правила не се отмятайте от тях и ги отстоявайте. Децата се нуждаят от график и последователност, за да разберат какво се очаква от тях.

  1. Имайте ясни последствия за нарушаването на правилата

Когато правилата са нарушени, задайте ясни последствия. Например, ако детето ви откаже да почисти стаята си, дайте му възможност да се поправи, но ако и тогава задачата не е изпълнена влиза в сила установеното последствие за неспазването на правилата. Не се отмятайте от прилагането на последствията, защото детето ще свикне, че колкото и предупреждения да отправяте към него, няма да последва никакво реално действие дори да наруши установените граници.

  1. Окуражавайте и награждавайте доброто поведение

Когато детето ви направи нещо по правилния начин – поздравете го. Уверете се, че то е разбрало, че е постъпило правилно и адекватно спрямо ситуацията. Постигнатите резултати и усилия винаги трябва да се поощряват.

  1. Не реагирайте, заслепени от гняв или ярост

Тази стъпка не е лесна, но се опитвайте да контролирате реакциите си. Изключително трудно е да се въздържиш да не повишиш тон, когато си ядосан, но е важно да се въздържите.

Родителството е сложна задача, особено в съвременната епоха,  когато „експертни“ съвети за отглеждането и възпитанието на децата валят един след друг. Вслушвайте се в съвети, но и се старайте да разберете какво работи най-добре във вашето семейство. Опитвайте различни подходи, отсявайте тези, които видимо не са подходящи за вашето дете. Родителството не идва с ръководство и е нормално да възникват много въпроси, но се старайте да взимате информирани решение и имайте доверие в себе си.

 

Текстът е адаптиран от: www.awarenessact.com

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори