Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-05-10 17:58:24 +0300 Вашето двегодишно дете все още не е достигнало етапа от развитието си, в който да разбира какво представлява споделянето. Как да развиете умението на малкото ви дете да споделя?

Как да развиете умението на малкото ви дете да споделя?

Как да развиете умението на малкото ви дете да споделя? 470 900
Вашето двегодишно дете все още не е достигнало етапа от развитието си, в който да разбира какво представлява споделянето.
Например, ако някой друг играе с даден предмет, който детето ви наистина иска, то най-вероятно няма да осъзнае, че трябва да помоли вместо просто да го грабне или да изчака реда си.

Освен това споделянето означава, че децата трябва да могат да управляват емоциите си, а малките деца тепърва започват да се научават как да правят това. Така че детето ви може да се опита директно да вземе играчката, която иска, или да избухне, ако не може да я получи.

Да очаквате детето ви да умее да споделя на тази възраст е до голяма степен нереалистично. А ако подготвяте последствия за това, че то не споделя, със сигурност няма да го насърчите да се научи. Вместо това е най-добре да напътствате детето си – кои моменти са подходящи за споделяне, защо е важно, как ни помага споделянето и др. Насърчаването и практиката са учителите, които ще помогнат на детето ви да овладее умението на споделянето.

 

Защо споделянето е важно?

Хубаво е децата да се научат да споделят, за да могат да създават и задържат приятели, за да се научат да извършват дейности съвместно с други индивиди, да изчакват реда си, да преговарят и да се справят с разочарованието. Споделянето показва на децата нагледно какво означава компромис и справедливост.

Споделянето е ключова част от общуването с другите. Това умение е още по-важно, когато детето започне да играе с други деца на детската площадка, да посещава детска ясла или детска градина.

 

Как да насърчите малкото дете да споделя без да го насилвате?

Децата научават много като гледат какво правят родителите им. Когато демонстрирате справедливо споделяне, търпение и изчакване на ред в ежедневието на семейството ви, давате на детето чудесен пример, който да последва.

Малките деца се нуждаят и от възможности да упражняват актовете на споделяне. Ето няколко начина да насърчите споделянето:

  • Обяснявайте защо споделянето е нещо приятно за вашето дете и за другите. Например: „Когато споделяш играчките си с приятелите си, всички ще се забавлявате заедно.“
  • Посочете примерите на споделяне в обкръжението на детето. Например: „Мими сподели с теб играчките си. Това беше много мило от нейна страна.“
  • Когато забележите детето си да се опитва да споделя или да изчаква реда си, похвалете го и му покажете, че сте забелязали усилията му. Например: „Хареса ми начина, по който остави Петър да си играе с количките ти. Страхотно се справи!“
  • Играйте игри с детето, които включват споделяне и изчакване на ред. По време на играта обяснявайте стъпките. Например: „Сега е мой ред да построя кулата, след това е твой ред. Ти сподели червените кубчета с мен, а аз ще споделя зелените кубчета с теб.“
  • Говорете с детето си за процеса на споделяне преди срещите с други деца. Например: „Когато Мими дойде ще е чудесно да споделиш някои от играчките си. Защо не я попитаме с кои иска да играете?“

 

Въпреки че е важно да споделя, за детето е добре да има някои играчки, които са предназначени само за него. Постарайте се да приберете тези специални играчки, когато други деца дойдат да играят у вас. Така ще успеете да избегнете част от възможните моменти на конфронтация във връзка със споделянето и ще покажете на детето, че разбирате, че някои неща са ценни  и предназначени само за него.

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори