Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-10-03 17:30:45 +0300 Живеем в глобален свят. За децата е необходимо да придобият редица комуникативни и социални умения, за да се интегрират успешно в него. Какви са ползите от владеенето на чужд език за вашето дете?

Какви са ползите от владеенето на чужд език за вашето дете?

Какви са ползите от владеенето на чужд език за вашето дете? 470 900
Живеем в глобален свят. За децата е необходимо да придобият редица комуникативни и социални умения, за да се интегрират успешно в него.

Ползите от научаването на чужд език са много. Ето някои от тях:

  1. Необходимост за семейството

Владеенето на два езика всъщност може да е необходимост във вашето семейство. Може би единият родител е с чужди корени и говори по-добре английски отколкото български. Или и двамата родители говорят един и същ език, но живеят в общност, в която използваният език е различен. Например у дома говоримият език е български, но езикът на общността е френски. Следователно, за да посещава училище и да общува с връстници, детето трябва да владее и двата езика.

В тези ситуации семействата не винаги имат избор да отглеждат децата си двуезично, това е необходимост.

 

  1. Образователни ползи

Редица проучвания показват, че децата, които владеят поне още един език обикновено имат по-висока концентрация и се разсейват по-трудно по време на учебни занятия. Превключването от един език на друг, независимо дали е у дома между родители или в социални ситуации, им позволява да упражняват вземането на решение, творческото мислене и решаването на проблеми, защото се налага да подбират думите си и как да се отнесат към дадената социална ситуация.

 

  1. Културни ползи

Деца, владеещи поне още един език, обикновено са по-адаптивни към нова среда, срещат се с нови хора и излизат по-лесно от зоната си на комфорт. Тъй като те вече са свикнали да общуват на различни езици и през повечето време са наясно с културните различия между народите, им е по-лесно да общуват и да приемат деца от друга народност. Познаването на друг език подхранва естественото любопитство на децата и им помага да приветстват новостите, а не да се страхуват от тях. Общуването и сприятеляването с хора от друга народност и/или религия се превръща във вълнуващо преживяване.

 

  1. Кариерни ползи

Като родители ние искаме най-доброто за нашите деца и винаги се грижим за тяхното бъдеще. Владеенето на (повече от един) чужд език увеличава възможностите за работа. Това е привлекателно умение, което трябва задължително да присъства в автобиографията. Уважаваните международни компании предпочитат да наемат хора, които освен английски говорят и други езици, за да могат да общуват със своите клиенти и бизнес партньори в чужбина.

 

  1. Да научиш втори език като дете е по-лесно, отколкото като възрастен

Изучаването на втори език е естествено за децата, тъй като те учат несъзнателно. Децата  поглъщат всичко около себе си, без да осъзнават, че са съумели да натрупат знания и умения. Децата не обмислят толкова значението на думите, които използват. Не се притесняват да правят грешки, когато говорят. Те просто сглобяват изреченията естествено, без наистина да задълбават с излишни обяснения.

Възрастните обмислят всяка нова информация, която получават, особено когато учат и затова им е по-трудно да я усвоят. Ние мислим повече за граматиката и коректността, притесняваме се, че бъркаме, притесняваме се и какво ще си помислят другите, ако сбъркаме. Всички тези неща ни ограничават и възпрепятстват бързото усвояване на езика.

 

Отглеждането на дете, което владее чужд език може да е необходимост или избор в зависимост от ситуацията на вашето семейство. Запомнете, обаче, че това е умение, което ще помогне на детето да се реализира по-успешно като възрастен и го прави по-отворен към различните култури и ценности, с които предстои да се сблъска.

 

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори