Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2023-03-10 17:09:53 +0200 В София влизат нови правила за прием в детските градини. Затяга се и мярката, ако дете отсъства повече от 30 дни без уважителна причина. Влизат в сила нови правила за прием в яслите и детските градини в София

Влизат в сила нови правила за прием в яслите и детските градини в София

Влизат в сила нови правила за прием в яслите и детските градини в София 470 900
В София влизат нови правила за прием в детските градини. Затяга се и мярката, ако дете отсъства повече от 30 дни без уважителна причина.

Столичният общински съвет прие промени в критериите за кандидатстване в детска градина или ясла в София. Промените влизат в сила от 2 март.

„Първото и най-важното от тях е свързано с адреса (постоянния адрес), като следва да уточним, че за яслена и първа градинска група децата кандидатстват на един от адресите на своите родители, докато за втора, четвърта и подготвителни за училище кандидатстват със своя адрес. Разликата е, че е увеличен броят на точките и в момента, ако адресът на родителите на детето не е променян в последните над 3 години – това ще носи 5 точки, в последната от 1 до 3 години – 4 точки, и в последната под една година – 3 точки“, каза експертът в Дирекция „Образование“ в Столичната община Нели Манчева.


Ако родителите кандидатстват с настоящ адрес, точките съответно са 4,3 и 2. Увеличени са точките и за административен район. Това означава, че ако детската градина се намира на административния район, в който детето или родителите живеят, това вече ще носи 3 точки. Целта на промяната в тези точки е да се гарантира възможността децата да посещават най-близките детски градини до техния адрес. Въпреки че има родители, които предпочитат детската градина да е в близост до месторабота им, от Столична община смятат, че е най-разумно детето да пътува възможно най-малко. 

Родителите си запазват правото да отложат постъпването на детето в яслена група с 60 дни, а в градинска група с 30 дни. С цел премахване на порочната практика „пазене на място“ се въвежда мярка, по силата, на която родител трябва да уведоми писмено директора на детската градина в срок от 30 дни за причините за отсъствието на детето. В противен случай мястото ще бъде освободено, а на негово място ще бъде класирано друго дете. 
 

„4 са важните дати, които следва да отбележим. Първата от тях е 27 март, когато ще бъдат обявени свободните места за прием. От 27 до 12:00 ч. на 12 май родителите имат възможност да актуализират данните в семейните профили, или да направят такива. Първото генерално класиране е на 12 май, второто – 26 май и третото – 9 юни. Времето е абсолютно достатъчно, не е нужно да се бърза“, добави Нели Манчева.
 

Общината уверява родителите, че местата в детските градините няма да са по-малко спрямо миналата година – открити са 2 нови детски градини, по една в район „Триадица“ и в „Люлин“. В края на годината се предвижда откриването на нови 7 детски градини.

Напомняме още, че от тази година в Столичната община влиза в сила задължителното предучилищно образование за деца над 4-годишна възраст.

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори