Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2021-12-16 15:18:18 +0200 Едно от нещата, които специалистите насърчават родителите да правят, е да гледат на родителството като двустранна връзка между родител и дете, а не като еднопосочна дейност. Защо е важно да възприемаме родителството като двупосочна връзка между родителите и детето?

Защо е важно да възприемаме родителството като двупосочна връзка между родителите и детето?

Защо е важно да възприемаме родителството като двупосочна връзка между родителите и детето? 470 900
Едно от нещата, които специалистите насърчават родителите да правят, е да гледат на родителството като двустранна връзка между родител и дете, а не като еднопосочна дейност.

Това означава да се съсредоточите върху изграждането на пълноценни отношения с детето си и да работите върху начина, по който общувате. Възприемането на родителството като двупосочна връзка не само обогатява семейния живот, но и ни помага да разберем уникалната идентичност на детето.

Съвременните родители имат склонността да се фокусират основно върху важността на ролята си на родители. Това е така, защото като общество обвиняваме фигурата на родителя за грешките на децата и я поощряваме за успехите им. Така се подхранва убеждението, че влиянието на родителя е решаващият фактор при възпитанието и отглеждането на детето, че ако родителят е действал „правилно“ детето със сигурност ще има брилянтно възпитание и успех в живота. Този начин на мислене предполага, че родителството зависи изцяло от нас, и че личността на детето изцяло се оформя от заобикалящата го среда. Забравяме обаче, че всяко дете има уникален фиксиран набор от променливи.

Неоспорим факт е, че определени стилове и стратегии на родителство са свързани с добрите резултати на децата. Но също така има ясни доказателства, че генетичните фактори, които предразполагат децата към дадени личностни черти, също влияят върху дългосрочните им резултати. Важно е да запомним, че при формирането на личността на детето родителите са само част от картината – вродените черти на детето, средата в детска градина, училище, приятелски кръг и други фактори също участват.

Типът родителството всъщност не е свободно избран и изцяло контролиран от фигурата на родителя. Вродената личност на детето оказва пряко влияние върху избора ви на родителство. По-конкретно оформянето на начина на родителството е процес, при който и родителите, и децата упражняват едновременно и непрекъснато влияние един върху друг. Дали детето е вродено по-темпераментно или по-спокойно неминуемо се отразява на начина, по които родителите процедират с начина си на поведение и възпитание. Темпераментът на детето се отразява на типа родителство. И начинът, по който сме родители, влияе върху това как децата ни се държат и изразяват темперамента си.

Разбира се, информираните и обмислени стратегии за родителство са важни и родителите са основен фактор в изграждането на личността на детето. Но ако виждаме резултатите на децата единствено като плод на нашите действия и контрол, никога няма да сме доволни от себе си в ролята си на родители. Това е сигурен начин да бъдем обхванати от стрес и неудовлетворение, което да рефлектира негативно върху детето. Устойчивото родителство означава да разберем, че имаме влияние върху личността на детето (и да се опитваме да го използваме разумно), но че сме само част от картината, защото фигурират и други фактори, които също са определящи за живота му.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори