Babyspace анкети

Въпрос: Колко беше голямо бебето, когато го преместихте в негова собствена стая?

Резултат: Брой гласове 96

Note: Резултатите от анкетата са базирани на отговорите на потребителите на Babyspace, които избраха да гласуват.


Нашите спонсори

Нашите партньори