Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
В стремежа си към независимост, понякога детето може да казва или да прави неща, които ни изненадват и дори дразнят, но, за да има резултат, трябва да проявим търпение. Развитието на детето между 9 и 10 години

Развитието на детето между 9 и 10 години

Развитието на детето между 9 и 10 години 230 330

В стремежа си към независимост, понякога детето може да казва или да прави неща, които ни изненадват и дори дразнят, но, за да има резултат, трябва да проявим търпение.

Лидерската ни позиция трябва да бъде твърда, но не прекалено подтискаща, за да помогнем на детето да развива собствената си личност.

Лъжи и кражби

Това явление е нормално и не бива да ни изненадва или разочарова. Децата вече са автономни и имайки предвид липсата на постоянно наблюдение, която е характерна за тази възраст, те са склонни да се насочват към лъжи и кражби. Лъжите на тази възраст са свързани с училище, уроци, поведение в класната стая и т.н. Трябва да разберем, че децата експериментират с поведението и действията си. Всеки път, когато сме свидетели на такъв акт, трябва да реагираме спокойно. Никога не ги обвинявайте или обиждайте и не ги наричайте лъжци и крадци. Обяснете защо действията им са погрешни и причините, поради които не трябва да ги повтарят отново. Наше задължение е да обясним на децата това, което пренебрегват: социалните измерения на действията им и въздействието от тях. Постепенно детето, с наша помощ, ще повиши информираността си за това какво му принадлежи и какво не.

Училище и учители

Важна стъпка към развитието на детето е неговата интеграция в училищната среда. Експертите подчертават, че сътрудничеството между родители и учители е от решаващо значение за развитието на детето. Трябва да разговаряме често с учителя, да се информираме на редовни интервали за напредъка на детето и най-важното - в никакъв случай да не изразяваме несъгласие. Дори и да не сме съгласни с начина, по който учителят възпитава детето, трябва да го обсъдим с него, без детето да разбира за това. Важно е за детето да се довери на своите учители и да ги уважава, за да се интегрира безпроблемно в работната среда на зряла възраст.

Свързани статии


Нашите спонсори

Нашите партньори