Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
Развитието на детето в тази възраст не бележи внушителни промени що се отнася до физическия растеж. Развитие на детето между 6 и 7 години

Развитие на детето между 6 и 7 години

Развитие на детето между 6 и 7 години 230 330

Развитието на детето в тази възраст не бележи внушителни промени що се отнася до физическия растеж. Поведението му, от друга страна, се променя, представата му за собственото "аз" придобива по-голямо значение, формират се все по-интензивно приятелства и присъствието на родителите трябва да бъде дискретно, но ефективно.

Езиково развитие
Повечето деца на възраст 6-7 години могат:

- да разкажат дадена история от начало до край
- да четат думи
- да четат лесни книжки
-да преписват думи на хартия
-да кажат поред дните от седмицата
-да запомнят номера на домашния телефон
-да използват правилно понятията вчера, утре, ден, нощ
-да разбират противоположните понятия като "еднакво - различно"
-да разграничават "дясно" от "ляво"

Също така, детето на тази възраст може да:

-има проблем при произнасянето на определени съгласни, обикновено С, Ш и Р.
-да пише обратно дадени букви, като например Е

Самоувереност
Ключов елемент в развитието на детето на тази възраст е самоувереността. Детето е част от групи, създава приятелства, социализира се и по този начин придобива по-ясна представа за себе си и за взаимоотношенията с хората около себе си. Самоувереността му се гради постепенно и подкрепата на родителите е от определящо значение. Родителите трябва да го окуражават, да засилват възможностите му, да го подкрепят, като му дават алтернативи, за да може да развие своята креативност и таланти.

Постигането на напредък в дейността, с която ще реши да се занимава (спорт, изкуства и др.), ще подобри по-нататъшното му развитие (училище, социален живот). Основната разлика в приятелствата, които развива детето сега, в сравнение с тези в предишните възрастови етапи, е, че вече родителското наблюдение не е толкова интензивно. Децата се движат сами в различни среди като училището например, където няма присъствие на родители. Те решават кой да им бъде приятел и до каква степен. Родителите трябва да подкрепят детските приятелства, да не съдят децата за техния избор и в никакъв случай да не ги сравняват с приятелите им.

Свързани статии


Нашите спонсори

Нашите партньори