Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2019-08-20 10:26:24 +0300 Голяма част от проблемите на детето, докато се опитва да формулира на глас мислите си, могат да бъдат отстранени. Говорна терапия

Говорна терапия

Говорна терапия 470 900
Голяма част от проблемите на детето, докато се опитва да формулира на глас мислите си, могат да бъдат отстранени.

Голяма част от проблемите, пред които е изправено всяко дете, докато се опитва да формулира на глас мислите си, могат да бъдат отстранени с няколко посещения в кабинета на логопед. Нека да видим при какви обстоятелства родителите е добре да поискат оценка от специалисти.

Говорна терапия? Какво е това? Какво точно прави? Кой я провежда? Какво лекува? Това са няколко въпроса, които възникват, когато чуем за терапията на словото, и на които и ще се опитаме да отговорим.

Говорната терапия е науката, която се отнася към разстройствата или трудностите с речта и гласа на едно дете. Това включва набор от процедури, които зависят от човека, социалната среда и възрастта. Основна цел на логопедичната терапия е развитието на вербалната комуникация на детето. 

Процесът на говорната терапия включва диагностика и подходяща терапевтична интервенция, която се извършва от логопед. Логопедът е най-подходящият специалист, който да се занимава с оценката и лечението на децата, които имат разстройство или затруднение в говора.

 

Говорната терапия се препоръчва за деца, които имат:

  • Забавена реч
  • Трудности във формирането на различни звуци
  • Трудности в разбирането на езика
  • Трудности във възпроизвеждане на реч
  • Ограничена за съответната възраст лексика

 

Има ли детето ми нужда от логопед?

Най-забележимите трудности, които могат да бъдат идентифицирани от родителите или служителите в детската градина, и заслужават вниманието на специалист, са:

  • Когато детето фъфли и добавя звуци към думите.
  • Когато детето обърква различни звуци от азбуката и ги заменя в речта си.
  • Когато детето заеква и повтаря по няколко пъти последователно определени звуци или цели думи.
  • Когато детето на възраст от 3 години не говори изобщо, или говори много малко.

 

Добре е да се обърнем към специалист винаги, когато забележим трудност или забавяне на речта.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори