Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2018-05-21 11:17:00 +0300 Тормозът е умишлен и агресивен акт, който се извършва от влиятелен и силен индивид или група над по-слаб такъв. Жертва на тормоз
Жертва на тормоз 470 900
Тормозът е умишлен и агресивен акт, който се извършва от влиятелен и силен индивид или група над по-слаб такъв.

Тормозът е умишлен и агресивен акт, който се извършва от влиятелен и силен индивид или група над по-слаб такъв.

Детето би могло да принадлежи към една от двете групи – на тормозещите или на тормозените. Понякога тормозът идва от семейната среда. В този случай детето има само една възможна роля – на жертва.

 

Детето, което тормози

Детето може да тормози и сплашва връстниците си, защото:

 • Вярва, че това ще го направи по-популярно.
 • Показва, че притежава надмощие и контрол.
 • Има случаи, в които детето имитира сцени, които е виждало у дома, или пък самото то е било жертва на насилие в миналото. То вярва, че това е нормално поведение.

 

Детето жертва

Едно дете може да стане жертва на тормоз без видима причина. Мекият му характер автоматично може да се превърне в предизвикателство за децата, които обичат да тормозят останалите. Особеностите в говора и поведението също са честа мишена. Нека не забравяме, че светът на децата често е много жесток.

 

Как се чувства детето жертва?

Тормозът е изключително драматично и травмиращо изживяване за детето.

 • То се увства се самотно и тъжно.
 • Страхът е перманентна част от усещанията му.
 • Детето жертва много лесно губи увереността си и е склонно към самоизолация.

 

Поведението на детето жертва

 1. Пасивно поведение: Децата с такова поведение дори не се опитват да се защитят. Много от тях са стресирани и избягват да се социализират.
 2. Провокативно поведение: Децата с предизвикателно поведение отвръщат на агресията с агресия.
 3. Безразлично поведение: Децата не показват никаква реакция към каквато и да е форма на насилие към тях.

 

Как разбираме, че едно дете е обект на тормоз?

Можем да разберем, че детето страда от форма на насилие в училище по следните признаци:

 • Отказва да ходи на училище.
 • Няма желание да излезе от дома.
 • Не спи добре през нощта и има изобщо не може да заспи. Може дори да се напикава.
 • По тялото му има белези и синини, показващи физическо насилие.
 • Агресивно е към близките си.

 

Какво да правим, ако разберем, че детето ни е тормозено?

Колкото повече расте детето, толкова по-лесно става за него да ни разкаже какво се случва. Опитвайте се да комуникирате с него и да го предразположите да е открито към вас. Можете да разчитате на откровен разговор, ако преди това сте успели да изградите доверие помежду си.

 • Задавайте му уточняващи въпроси, за да разберете максимално много за проблема: "Има ли някой в ​​училище, който те мъчи?", "Защо не искаш да ходиш на училище, какво те безпокои?"
 • Опитайте се да обясните, че не бива да толерира никаква форма на тормоз от никого. Никой няма това право.
 • Информирайте учителя за съответните инциденти. Попитайте го дали знае за проблема и ако отговорът е отрицателен, запознайте го с всички детайли, които са ви известни.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори