Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2019-07-16 10:12:44 +0300 Най-добре е бебето да стои далеч от кухнята, поне през първата година. Готвим заедно!

Готвим заедно!

Готвим заедно! 470 900
Най-добре е бебето да стои далеч от кухнята, поне през първата година.

Докато готвите, може да го оставите да си играе в кошарката или на столчето. Разбира се винаги под ваш надзор.

  •  За по-голяма сигурност поставете защитна мрежа около кухненската печка.
  •  Не дръжте бебето на ръце, когато разбърквате или опитвате яденето.
  •  Насочвайте дръжките на съдовете за готвене винаги към вътрешната страна.
  •  Острите предмети като ножове и вилици трябва да са недостъпни за бебето.
  •  Не слагайте покривка, когато бебето се храни с вас. Може да я дръпне и горещото ядене да се разсипе върху него.
  •  Не разрешавайте на детето да отваря хладилника. Обезопасете вратата.
  •  Почистващите препарати, пластмасовите торбички и кошчето за боклук трябва да са на недостъпно място за детето. Сложете ги в шкаф, който то не може да отвори.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори