Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2018-10-04 09:58:47 +0300 Инцидентите, които се случват на децата в училище, не винаги са в резултат само и единствено на собствената им небрежност. Инцидентите на децата в училище

Инцидентите на децата в училище

Инцидентите на децата в училище 470 900
Инцидентите, които се случват на децата в училище, не винаги са в резултат само и единствено на собствената им небрежност.

Инцидентите, които се случват на децата в училище, не винаги са в резултат само и единствено на собствената им небрежност. Но е факт, че инфраструктурата на училището и отговорността на детето могат да предотвратят голяма част от инцидентите.

1. Стандартите за безопасност в училищата

 • Строителен контрол. Всички училища трябва непрекъснато да проследяват изграждането на нови съоръжения, за да са безопасни за децата.
 • Медицински кабинет. Всички училища трябва да имат напълно оборудван медицински кабинет в случай на инцидент.
 • Ръжда. Не трябва да има ръждясали или остри предмети в помещенията, защото те увеличават шансовете за инцидент в училище (например ръждясали парапети).
 • Пожарна безопасност. Наличието на система за противопожарна защита е от съществено значение за всяко училище. Училищните длъжностни лица трябва да провеждат всяка година упражнение по безопасно напускане на сградата в случай на пожар.
 • Земетресение. При земетресенията има висок риск от злополуки не само заради сеизмичната вибрация, но и заради създалата се паника. Поради тази причина е необходимо да се извършват тренировки, т.е. нар учения по безопасност на редовни интервали.


2. Кои училищни райони крият най-много опасности?

Дворът на училището е мястото, където детето прекарва почивките между часовете. Гоненицата и играта с топка са най-честите причини за детските злополуки в училище.

Превенция

 • По време на междучасията трябва да има най-малко един учител, който да осъществява надзор над децата.
 • Би било добре, ако е възможно по-малките деца да не споделят едно и също място на двора с по-големите деца. Би било разумно те да излизат в различни часове, така че да се избегне рискът от злополуки.

 

3. Класните стаи

По време на час всички деца седят кротко, но веднага след като чуят звънеца, стаята се превръща в площадка за игра. Ъглите на бюрата, прозорците и дори бравите на вратите представляват голяма опасност за главите на децата.

Превенция

 • Класната стая не е детска площадка.
 • Учителят трябва да контролира класа така, че да не остава нито едно дете в стаята по време на почивката.
 • В процеса могат да бъдат включени и учениците, като двама от тях (на ротационен принцип) ще имат задължението да не позволяват на никого да остава  в стаята, освен ако това не стане със специалното разрешение на учителя.

 

4.Стълби.

Вътрешните или външни стълби на училището са едни от най-честите места за произшествия.

Превенция

 • За малките ученици е препоръчително да карат часовете си на ниските етажи, където достъпът до стълбищата е сведен до минимум.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори