Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-09-06 20:15:18 +0300 Чудите се дали не е твърде рано детето да започне да учи чужд език? Твърде малко ли е детето, за да започне да учи чужд език?

Твърде малко ли е детето, за да започне да учи чужд език?

Твърде малко ли е детето, за да започне да учи чужд език? 470 900
Чудите се дали не е твърде рано детето да започне да учи чужд език?

Експертите твърдят, че е най-добре да започнете възможно най-рано, въпреки че детето тепърва започва да се справя с майчиния си език.

Проучванията показват, че най-ефективно се натрупват знания, когато децата започнат да учат два езика в ранна възраст (т.е. до 3-годишна възраст) чрез висококачествени взаимодействия с хората, които се грижат за тях, като познанията и по двата езика се поддържат и развиват с израстването – в детската градина, през предучилищния и училищния период.

Разбира се, децата могат да започнат да учат език и да го усвоят успешно и на по-късен етап. Но специалистите изтъкват, че децата, които започват да учат втори език до 10-годишна възраст по-лесно достигат граматичното умение на хората, за които езикът е майчин. След определена възраст се забелязва спад в темповете на учене.

За малките децата е по-лесно да учат нов език, защото го учат по различен начин. Те имат силна процедурна памет, която участва в несъзнателното усвояване на задачи чрез наблюдение и опит (пр.: каране на колело). При възрастните работи друга система за запаметяване, която ни подтиква да анализираме прекалено новите езикови правила и/или звуци, така че да ги вместим в модели, в които виждаме логика и са ни познати, въпреки че понякога чуждите езикови правила са коренно различни от познатите ни.

Популярно, но грешно, е схващането, че ученето на втори език от ранна възраст може да затрудни детето при научаването на майчиния език. Изучаването на втори език не причинява езиково объркване, забавяне на езика или когнитивен дефицит, каквито са били притеснения в миналото. Проучванията в областта показват, че малките деца, изложени на два езика от раждането си, започват да произнасят първите си думи на същата възраст като едноезичните деца и дори могат да задържат вниманието си въпреки външни стимули по-успешно от децата, които знаят само един език.

В началото е възможно детето да използва различни езици, за да говоря с различни хора или да използва две различни наименования за един и същи обект, но това е нормална част от изучаването на множество езици и ще се коригира с напредването на възрастта и надграждането на познанията.

 

Какви са ползите от изучаването на два езика?

Децата, които владеят два или повече езика са по-умели в управляването на процеса на обучението си и планирането как да използват информацията, за да се усъвършенстват.

Други предимства включват:

  • подобряване на когнитивните способности и способността за пренасочване на вниманието,
  • развиване на критичното мислене,
  • разширяване на културния мироглед,
  • усъвършенстване на социални умения и междуличностното общуване,
  • увеличаване на образователните и професионалните възможности като възрастен.

 

Най-ефективният начин малкото дете да започне да овладява втори език е като бъде потопено в среда, в която се говори и упражнява той. Това може да стане чрез разговори у дома, в социални групи, в специализирани учебни групи и др. Много е важно обучението да се извършва в позитивна и стабилна емоционална среда под формата на забавна и интерактивна игра чрез музика, истории, книжки, ролеви игри, любопитни предизвикателства и др.

 

Текстът е адаптиран от www.mom.com

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори