Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2021-01-08 10:19:23 +0200 Вашето мъниче скоро ще навърши 2 години? Как да се справим с проблемното поведение при тодлъра?

Как да се справим с проблемното поведение при тодлъра?

Как да се справим с проблемното поведение при тодлъра? 470 900
Вашето мъниче скоро ще навърши 2 години?

Имате ли навика да оправдавате понякога проблемното поведение на детето си с това, че е твърде малко и все още не може да комуникира добре, когато е разстроено или иска нещо? Знаем, че когато погледнете сладкото, невинно личице сте готови да му дадете всичко, което пожелае Но не забравяйте, че това е лоша практика, която няма да ви помогне в отглеждането на детето и израстването му в отговорен и самостоятелен юноша.

Специалистите твърдят, че е важно да възпитаваме децата, дори още преди те да са усвоили изкуството да пълзят. Да коригирате проблемното поведение на вашето малко дете не е лесна задача, но е от огромно значение за неговото бъдещо развитие иза сигурността му. С този материал ви представяме начини на поведение на малките деца, които сериозно могат да застрашат тяхната безопасност и как да се справите с тях.

Ето част от типовете поведение при малките деца, които не трябва да бъдат толерирани от родителите:

 • Когато се опитвате да говорите с някого и носите детето или го държите за ръка, то се мести и всячески иска да се отдели от вас.
 • Когато детето е наистина разстроено и не получава онова, което е пожелало, то започва да удря главата си в обектите около него. Например пода, стените, домашния любимец или други хора.
 • Когато детето се ядоса, започва да удря – други деца или възрастни. Казвате му „не“, но то не взима насериозно думите ви.
 • Ако не иска храната, която му е сервирана или се е нахранило, храната бива хвърляна на пода.
 • Детето не реагира, когато му кажете да дойде при вас и вместо това смята, че е забавно да бяга, когато тръгнете към него.
 • Детето не реагира, когато му кажете да спре, да не пипа даден предмет, дори в ситуациите, в които съществува опасност.
 • Когато отивате на гости в чужда къща, трябва да го следвате през цялото време, за да му попречите да грабне предмети, които могат да се счупят.

За да сте сигурни, че мъничето ви е в безопасност е важно да го научите какво е позволено и какво не е позволено да се прави.

При възникване на опасна ситуация, например има оставен съд с гореща вода, към който детето целеустремено се е запътило, казването на „Не! Не пипай! Горещо е!“ трябва да предизвика реакция у него. Постарайте се да му покажете какво може и какво не може да докосва. Разбира се, всичко се постига с любов, много търпение и постоянство, а не с наказания и обиди.

 

Създайте си план, с който да промените поведението на малкото дете.

Първото и най-важно правило е вие и партньорът ви да сте от един екип при прилагане на методите за дисциплина. Направете си списък с типовете държание, които искате да промените и с какво поведение бихте искали да ги заместите. Обсъдете как смятате да научите детето какво е позволено и какво не, какви последствия ще има, ако то все пак не спазва поставените граници, кога да бъдат приложени тези последствия. Действайте стъпка по стъпка. Не опитвайте да промените всичко, което ви притеснява в рамките на един ден. Приоритизирайте и започнете с онова държанието, което е най-наложително да бъде променено.

Направете плана, който сте съставили, част от ежедневието си. Въоръжете се с много търпение и бъдете последователни и упорити. Все пак планът няма да е успешен, ако малчуганът успява да се измъква от последствията през по-голямата част от времето. Не прибягвайте до промяна, защото сте ядосани, че детето не ви се подчинява, а от любов, защото безопасността му е най-важна за вас.

 

Как да приложите плана за промяна на поведението на малкото дете.

Важно е като родители да установите модел на възпитание, с който се чувствате удобно и спокойни, но и да запомните, че децата не са еднакви. Методие за възпитание, който е подходящ за едно дете, не означава, че е успешно приложим при всички други деца.

Работете като отбор! Преди да започнете с ден първи от новите методи на възпитание, уверете се, че имате еднакви очаквания и виждания с партньора си за това какво и как трябва да се промени. За всеки тип поведение посочете кои са нежеланите характеристики и дефинирайте с какво бихте искали да ги замените.

 • Осланяйте се на житейската мъдрост, че повторението е майка на знанието. Ясно и неколкократно показвайте на детето както искате и какво се очаква от него.
 • Преди да представите последствията от неспазване на поставените граници, наблегнете на обучението. Прилагането на плана е ново и в живота на мъничето. За да се откаже от дадено поведение, трябва да му покажете, че има и други начини да се справиш с различните ситуации.
 • С времето ще усетите кой подход е най-точният за постигане на резултати с вашето дете. Обърнете внимание и на това как се чувствате вие като родители прилагайки новите правила.
 • Поставяйте си цели и определяйте последиците спрямо възрастта на детето.
 • Ще го кажем отново, бъдете постоянни, упорити и целенасочени в прилагането на новите правила.
 • Винаги поощрявайте с награда постигнатите от вашето дете резултати.

Примерен план на действие

По време на хранене: Хвърляне на храна

Нежелано поведение: Детето хвърля на пода храната, която не иска.

Поведението, което искате да насърчите: Детето да сигнализира със знаци, че  „всичко готово“, когато приключи. Ако има нещо, което не желае да яде, да го избута отстрани на чинията/табличката си.

Научете го на правилата: Обяснете на детето какво се иска от него.  То няма да разбере сложните описания, но е достатъчно да му покажете, че хвърлянето на храна на пода е „не“. Вместо да му поднесете цялата храна наведнъж в чинията, разделете я на хапки/части. Стойте до него и следете движенията му. Щом реагира така, сякаш предстои да хвърли нещо, хванете ръчичката на детето и го накарайте да остави храната отстрани на чинията си. Предупредете го, казвайки „Така не се прави. Ние не хвърляме храната си. Поставяме я тук.“ Следващият път, когато се опита да хвърли храната си, отново му напомнете „Така не. Не хвърляй храната си. Постави я тук. " докато ръководите ръката му да сложи храната на подноса.

След като насочите ръката на детето да сложи храната отстрани на подноса дайте му награда! Кажете му „Благодаря! Справи се чудесно!“ Уверете се, че използвате много похвали, когато детето ви прави нещо правилно, дори ако в началото има нужда от повече насочване от ваша страна, за да се справи. Чак след като сте прекарали няколко дни да му показвате какво се очаква от него, тогава въведете системата с последствията и наказанията.

 

Поставяне на граници

Нежелано поведение: Не познава граници и не зачита забраната да влиза в определено помещение.

Поведението, което искате да насърчите: Искате детето да остане само в зоната, която сте му определили и да не тича към зоната извън границата, за която сме му казали „не“.

Покажете нагледно границите, които са достъпни за детето. Например сложете килимче или одеяло на земята. Върху него наредете играчки и книжки, с които да се забавлява мъничето. Определете обхвата на одеялото като „Да“, а след това посочете пространството извън него, което е „Не“. Всеки път, когато се опитва да избяга го връщайте обратно в посоченото за позволено пространство и казвайте: „Тук е позволено да си играеш“. Определете си време, в което детето трябва да изпълни задачата да не напуска одеялото, например 5 минути. Докато времето тече го насърчавайте, хвалете го, почетете му, играйте си заедно с играчките. Крайната цел е да излезете е да не сте в полезрението на детето, а то да продължава да се занимава върху одеялцето. Постепенно опознайте заедно с детето дома си, нека разбере кои части от стаите са „Да“ и кои не са предназначени за него. Бъдете търпеливи, забавлявайте се и не се ядосвайте на изобретателните начини на малкия приключенец да се измъкне от одеялото.

 

Запомнете, началото е винаги най-трудно. Няма универсално решение, което да води до перфектна дисциплина. Опознайте детето и вижте кои похвати работят при него. Винаги го хвалете, когато се е справило добре и бъдете последователни в постигането на целите от плана ви.

Вие и партньорът сте екип. Въвеждането на новите правила в живота ви е съвместно занимание (и задължение). Използвайте възможността като още един начин да се сближите и да укрепите връзката си. И най-важното, не спирайте да показвате на малкото съкровище, че е ценено и обичано от вас, въпреки че понякога се налага да му казвате „не“.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори