Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2018-11-07 08:46:01 +0200 Какво казва eвропейското законодателство за подбора и използването на играчки? Безопасни играчки

Безопасни играчки

Безопасни играчки 470 900
Какво казва eвропейското законодателство за подбора и използването на играчки?

 

  • Играчките трябва да отговарят на изискванията за хигиена и безопасност, да не са запалими и да не предават инфекции или болести.
  • Техните елементи - физически, механични, химични и електронни, не бива да застрашават здравето и безопасността на децата.
  • Отделните части на играчката трябва да са с минимален размер от 4,5 см.
  • Елементите, които могат да причинят наранявания, трябва да бъдат изключени от играта.
  • В пространството за игра не трябва да има остри ръбове.
  • Обръщайте внимание на възрастовите ограничения, посочени на опаковката на играта, и ги спазвайте. Ако производителят смята, че играта не е подходяща за възраст, тя действително би могла да е опасна за по-малки деца.

 

Родителски контрол

Покупката на дадена игра не трябва да става под влиянието на телевизионна реклама, а да се основава на възрастта, пола, нуждите и особеностите на всяко дете.

Тъй като част от страните, в които се произвеждат играчки, изискват много минимални тестове и проверки, уверете се, че на опаковката са изписани името на производителя, неговия упълномощен представител или вносител за съответната държава.

Що се отнася до меките играчки, внимавайте за всякакви признаци, свързани с възрастта и съдържанието на материята, от която са направени. Избягвайте детски играчки, съдържащи PVC.

Бъдете много внимателни, когато детето ви е забавлява с игра с механични части, тъй като то може да се изкуши да изяде някоя от тях.  

Винаги четете внимателно написаното на опаковката, за да сте наясно дали вътре има магнити.

Когато отворите пакета на дадена игра и имате каквито и да било съмнения относно надеждността й, сложете я обратно в опаковката и я върнете в магазина.

Винаги търсете препоръките на производителя и ги прилагайте.

Следвайте стриктно и всички предупреждения за евентуални опасности.

Прочетете инструкциите за употреба и монтаж на играта и да ги обяснете подробно на децата си.

Не изхвърляйте опаковката и съхранявайте информацията от производителя. Това може да ви послужи в случай на рекламация.

Преди да дадете играта на децата, първо им направете кратка демонстрация за правилния начин на използване. Привлече вниманието им към потенциалните рискове, обяснете им движенията или маневрите, които трябва да се избягват.

След като децата оставят играта, огледайте я за повреди. Ако представлява риск за безопасността им при следващо използване, поставете я на място, недостъпно за тях. Ако е повредена, поправете я, а ако е необходимо, направо я изхвърлете.

Никога не оставяйте една потенциално опасна игра в ръцете на детето или на място, достъпно за него.

Винаги наблюдавайте  детето си, докато играе с новата си играчка.

Докладвайте за всички случаи на дефектни или опасни играчки на официалните органи, за да бъдат предпазени всички деца.

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори