Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2018-03-26 16:33:03 +0300 Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст: Имунизационен календар 2018

Имунизационен календар 2018

Имунизационен календар 2018 470 900
Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст:

1. Имунизации

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит

2. Реимунизации

 • от дванадесетия месец - реимунизация срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием
 • от шестнадесетия месец - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием
 • на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит
 • на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 11 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия
 • при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години след това - реимунизация срещу тетанус и дифтерия

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.

 

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възраст/
Имунизации

В месеци

В години

при раждането

от 1 месец

от 2 месец

от 3 месец

от 4 месец

от 6 месец

от 7 месец

от 12 месец

от 13 месец

от 16 месец

6

7

11

12

17

25+

Туберкулоза (БЦЖ)

БЦЖ (2)

         

БЦЖ (3)

       

БЦЖ (4)

БЦЖ (4)

     

дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)

   

ДТКа

ДТКа

ДТКа

       

ДТКа (8)

ДТКа

   

Тд

Тд

Тд (9)

полиомиелит (Пи)

   

Пи

Пи

Пи

       

Пи (8)

Пи

         

хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)

   

ХИБ

ХИБ

ХИБ

       

ХИБ (8)

           

вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б)

Хеп.Б (1)

Хеп.Б (5)

Хеп.Б (6)

Хеп.Б (6)

Хеп.Б (6)

Хеп.Б (5)

                   

пневмококови инфекции (Пневмо)

   

Пневмо

Пневмо

Пневмо

   

Пневмо (7)

               

морбили, паротит и рубеола (МПР)

               

МПР

       

МПР

 

 

 

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.

 

3. Препоръчителни имунизации

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента срещу заплащане. Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции;  в региони, ендемични за дадените заболявания; на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др.  Тук се включват ваксини срещу хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вируси др.

 

Източник: Министервто на Здравеопазването на Р България

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори