Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2021-09-20 17:19:29 +0300 Не е необичайно децата да възприемат училището като скучно място, където учат неща, към които нямат интерес. Как да мотивирате детето да учи

Как да мотивирате детето да учи

Как да мотивирате детето да учи 470 900
Не е необичайно децата да възприемат училището като скучно място, където учат неща, към които нямат интерес.

Ако попитате децата дали обичат да ходят на училище, най-вероятно ще ви кажат, че знаят десетки по-добри и по-забавни начини да прекарват времето си.

Много деца проявяват липса на интерес към училището. Липсата на интерес обаче трябва да се разграничава от разстройство с дефицит на внимание, което изисква друга форма на работа с детето, както и професионална помощ. Липсата на интерес от страна на детето към училище не включва трудностите, които децата диагностицирани с дефицит на вниманието могат да срещнат, като състояние на продължителна незаинтересоваността.

Важно е като родители да осъзнаете, че дори, ако детето ви не се интересува особено от училище, това не означава, че то няма да успее в живота. Установено е, че традиционните училища и класни стаи не са еднакво подходящи за всички. Ето защо, когато запишете детето си в училище, е необходимо да обсъдите с учителите интересите на детето, специфичните му умения и характер, както и дали преминава през труден период у дома.

Ако не бъде отреагирано правилно, незаинтересоваността може да премине в отказ от детето да ходи на училище. В такъв случай, дори когато успеете на откриете начин да убедите детето си да ходи на училище, то вероятно често ще бъде невнимателно в клас, няма пълноценно да усвоява учебния материал и ще получава незадоволителни оценки. Грешката, която някои родители правят в тази ситуация, е да генерализират, че детето им мрази училището. Всъщност действителността може да е много по-различна.

Първото нещо, което трябва да направите, е да разберете причините за негативното отношение на детето. Съвсем възможно е причината да не е мързел, може да бъде стрес, страх, дори скука, ако детето не намира училището за достатъчно стимулиращо. Каквато и да е ситуацията, има доказани начини да събудите у него интерес към училището и да подобрите отношението му към процеса на учене. Ето как можете да го направите.

 

  1. Пробудете любопитството на детето си и го мотивирайте

Съпротивата, която някои деца проявяват към образованието, често е резултат от липса на мотивация. Трябва да им помогнете да я пробудят, в противен случай съществува риск с течение на времето те да станат напълно безразлични и лениви. При това е важно да вземете предвид следното – искате детето ви да бъде мотивирано да учи, а не насилвано да зубри.

Дете, което е принудено да учи, бързо ще забрави всичко, което е научило, и един ден, когато е свободно да взема самостоятелни решения, най-вероятно ще реши да не продължава образованието си. От друга страна, мотивирано дете учи, защото има собствено желание, помни нещата, които е научило по-дълго и успява да ги осмисли, защото е било водено от любопитство и интерес. Когато завърши средното си образование най-вероятно то ще продължи да се усъвършенства. Затова е важно да мотивирате детето си да учи, да събудите естественото му любопитство и да му помогнете да стане човек, готов да се усъвършенства през целия си живот.

Обидите и наказания не са решение на проблема, защото резултатите, които постигат са само временни, а липсата на интерес от страна на детето към училището и образованието ще се задълбочи.

 

  1. Бъдете търпеливи и подкрепяйте детето

Важно е да бъдете открити, честни и подкрепящи, когато насърчавате детето си да учи. Не забравяйте, че вие ​​сте един отбор.

Разбира се, в действителност, всеки родител понякога се чувства разочарован, напрегнат или уплашен по време на образованието на детето си. Това обаче не означава, че трябва да се поддавате на тези емоции или да основавате реакциите си върху тях. Не забравяйте, че детето ви не се опитва нарочно да затрудни живота ви. То просто все още не е на същото ниво на осъзнатост като вас. Така че, когато почувствате, че ще реагирате отрицателно, припомнете си, че детето все още не е достатъчно зряло и има нужда от време, за да разбере някои неща.

Отнема време и търпение децата наистина да възприемат ценностите, на които ги учите. Но удовлетворението, когато едно дете вземе собствено решение, направи добро, покаже усърдност, защото вие сте му ги показали и обяснили, е огромно. В крайна сметка целта на родителите е да помогнат на детето да израсте в отговорен индивид, който се справя с различните ситуации и сам взима решения, дори когато те не са наоколо.

 

  1. Установете правила и се уверете, че детето ви ги спазва

Децата се нуждаят от структура, за да бъдат успешни ученици. Това предполага определени правила, които трябва да се спазват. Установете с тях график – кога ще пишат домашно, колко време ще отделят за преговаряне, кои дни на кой предмет ще бъдат посветени и др.

След като установите правилата, трябва да се уверите, че детето ви ги спазва. Тук е важно да сте твърди и последователни. Ако детето ви не следва правилата, които заедно сте установили, то трябва да понесе последствията. Като настоявате детето ви да спазва правилата, вие му изпращате съобщение, че вярвате в тях и успехът, който може да постигне детето, ако ги спазва.

Изключително важно е да не предпазвате детето си от последиците от неговата небрежност, като например лоши оценки. Ако то не си е свършило работата, не я вършете вместо него. Считайте себе си за негов треньор. Определете стратегия, дайте му задачи, мотивирайте го, но не стъпвайте на терена. Вместо това трябва да останете отстрани и да го гледате как играе. Хвалете успеха му и не се страхувайте да го оставите да се провали, защото падането е естествен и важен урок в израстването.

Избягвайте грешката, която някои родители правят – да приемат успеха на детето си в училище като отражение на техните родителски умения. Това може само да влоши нещата и да създаде допълнителен стрес за вас. Не забравяйте – не полагате усилия, за да бъдете възприемани от другите като добър родител, а за да помогнете на детето си да се усъвършенства.

 

  1.  Награждавайте добрите навици

Точно както е важно да бъдете строги и да настоявате детето ви да спазва правилата, също е добре да бъдете щедри с похвалите и наградите.

Похвалите и наградите са един от най-добрите начини да развиете положителните навици на детето си, особено в началното училище. На същия принцип се основава светът на възрастните. Всеки от нас получава заплащане за работата, която върши. Ученето е основната отговорност на детето, така че като ги възнаградите, ще ги мотивирате да вършат работата си възможно най-добре и ще им покажете как работи светът след училище. Не е необходимо възнаграждението винаги да има предметна стойност. То може да включва дейности и преживявания, на които детето се радва.

Например, кажете на детето си да излезе с приятели да играе, да гледа филм, да поиграе на компютъра или нещо друго, когато приключи с домашното за деня. По този начин го научавате на дисциплина, търпение и упорит труд чрез забавено удовлетворение.

 

  1. Осигурете на детето си място за учене

Заедно с детето открийте идеалното място за учене вкъщи. Може би предпочита отдалечен ъгъл на къщата или апартамента, където ще учи спокойно и ще се съсредоточи върху отговорностите си, или обича да е по-близо до други членове на домакинството. Позволете му да изпробва различни варианти, но след като намери този, който най му подхожда, нека се придържа към него.

Не е препоръчително да оставяте детето напълно само в учебното му пространство, защото то лесно може да загуби концентрация. Уверете се, че винаги сте наблизо, но без да нарушавате пространството му, защото така оставяте усещането за лична отговорност и независимост.

Разбира се, внимавайте да не направите задачите за домашно вместо детето. Добре е да прегледате как то е решило поставените задачи или да му помогнете, ако срещне трудности, но не изпадайте в ситуация, в която учителите оценяват вашата работа, а не тази на детето. Необходимо е да помогнете на детето само толкова, колкото му е необходимо, за да преодолее препятствията. Един от основните резултати от учебния процес е да се научат децата да се борят и да преодоляват препятствията пред тях самостоятелно.

 

  1. Помогнете на детето си да повярва в успеха

Много е важно да развиете самочувствието на детето си. Когато започват дейност, децата трябва да вярват, че могат да я овладеят, успехът им често зависи от това. Въпреки това, независимо от таланта, всеки се сблъска с провал в даден момент. Най-важното е да научите детето си, че макар и да се е провалило първия път, това не означава, че следващия път няма да успее. Продължителната практика може да компенсира много недостатъци.

Ролевите модели имат специална роля за укрепване на вярата в успеха, както и здравословна степен на сравнение между себе си и другите. Например, ако детето види, че неговите връстници са усвоили успешно урок или са получили добри оценки, то ще започне да вярва, че може да направи същото.

Много родители правят добронамерена грешка, като сравняват детето си отрицателно със съучениците му: „Ако той може да го направи, защо не можеш и ти?“. Опитайте се да направите сравнението положително и окуражаващо: „Виж как той успя да се справи с упорит труд и усърдие, това означава, че и ти можеш, ако се постараеш.“

Що се отнася до образците за подражание, родителите са пример за подражание на децата си, особено по време на началното училище. Не правете обаче следната грешка, казвайки: „Не съм добър по математика, попитай майка си“. По този начин ще покажете на детето, че дори не се опитвате да преодолеете собствените си ограничения. Вместо това кажете: „Не знам как да реша тази задача, но нека се опитаме да го направим заедно“. Така ще демонстрирате своето любопитство и желание за усъвършенстване, което ще помогне на детето ви да придобие този здравословен навик.

 

  1. Уверете се, че вашето дете е придобило фундаментални познания

За да може успешно да овладее учебния материал, едно дете следва да притежава някои фундаментални познания – определено ниво на употреба на езика и други умения, съобразени с неговата възраст. Един от най-добрите начини да направите това е чрез образователни видео игри и приложения. Те помагат на децата да придобият фундаментални умения по подходящ за възрастта, окуражаващ и развлекателен начин, и в позната среда. Училищата, които използват съвременните образователни приложения и технологии, правят учебния процес по-ангажиращ, а техните ученици постигат по-добри резултати.

 

  1. Обяснете важността на нещата, които изучават

Както всички останали, децата научават по-добре и по-бързо, когато виждат смисъл в изучаваното. Никой не трябва да се учи само в името на оценките, а защото знанието е необходимо за оцеляването на човечеството. С други думи, покажете на детето си как нещата, които научава, се отнасят до реалния свят, и защо те са важни. Например, ако е на урока за човешката анатомия, кажете му, че лекарите знаят кое лекарство да предписват, когато сме болни именно поради познанията им за това как работи човешкият организъм. Или, ако има урок по география, кажете му, че можете да пътувате до морския бряг, защото знаете точно къде се намира, как да стигнете до там и какво да очаквате, благодарение на знанията си за нашата страна, нейната природа и градове. Децата трябва да знаят, че причината, поради която учат, е защото един ден ще използват наученото.

Демонстрирането на практичността на определени знания не трябва да пречи на способността на децата да мислят абстрактно. Затова не се опитвайте да свързвате училищното знание с истинския свят на всяка цена. Понякога познаването на определени предмети е ценно само по себе си, интересен метод за решаване на проблеми или блестящ пример за човешкия дух и мисъл. Определени математически решения, поеми и форми на изкуството не могат лесно да бъдат свързани с ежедневието и въпреки това тяхната стойност е безспорна. Помогнете на детето си да я оцени.

 

  1. Дайте на детето си избор

Един от най-ефективните начини да предизвикате интереса на детето си към ученето е да му позволите да бъде активен участник в учебния процес, вместо пасивен получател на знания. Това става най-лесно, ако му дадете определен избор в процеса на обучение. От решаващо значение е всеки избор да доведе до истинско развитие на детето.

Например, нека детето избере как ще реши математическа задача, при условие че има повече от един начин за решаването ѝ, и дали първо ще си направи домашното по английски или това по математика. Винаги се старайте да му предоставяте отговорни избори, които да задържат вниманието му и да окуражават чувството за отговорност.

 

  1. Правете разлика между мързел и стрес

Често интерпретираме липсата на мотивация и интерес у детето в училище като мързел, а всъщност детето страда от тревожност и стрес, причинени от отговорностите му в училище. Всеки индивид реагира по различен начин, а адаптирането в нова среда и оправдаването на академичните очаквания може да са прекалено натоварващи и изискващи за някое дете. Не забравяйте, че децата не винаги могат да обяснят чувствата си, затова родителите често погрешно тълкуват поведението им. Запомнете, че прекомерната тревожност често се проявява като загуба на интерес, избягване или проява на демонстративно безразлично към това, което я причинява.

Умерените нива на тревожност и стрес могат да бъдат стимулиращи за учениците, докато прекомерните нива да причинят пълно блокиране. Затова не решавайте веднага, че детето ви няма интерес към училище, може би просто се страхува от преживяванията свързани с него. Ще му помогнете, като бъдете подкрепящи, подхранвате положителен образ на училището и споделяте с него някои ефективни техники за учене.

 

Не забравяйте, че не сте сами. От изключителна важност е вие, учителите и детето да сте от един отбор, така че то да се чувства комфортно да ходи на училище, убедено, че там ще успее да развие пълния си потенциал.

 

Материалът е адаптиран от: www.allisonacademy.com

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори