Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2022-05-04 17:07:31 +0300 Какво показват резултатите до момента? Психологическият стрес по време на бременност може да повлияе на развитието на малкото дете, показва ново проучване

Психологическият стрес по време на бременност може да повлияе на развитието на малкото дете, показва ново проучване

Психологическият стрес по време на бременност може да повлияе на развитието на малкото дете, показва ново проучване 470 900
Какво показват резултатите до момента?

Повишените епизоди на депресия, тревожност и стрес по време на бременност могат да бъдат причина за промени в мозъка на плода, оказвайки отрицателно въздействие върху ранното когнитивно развитие на детето, предполага ново проучване, насочвайки вниманието към важността на подкрепата за психичното здраве за бременните.

 

Предишни изследвания сочат, че тревожността по време на бременност изглежда влияе върху развитието на мозъка на детето и че психичното здраве на майката може да промени биохимията и структурата на мозъка на бебето вътреутробно.

 

Смята се, че малкото проучване на Детската национална болница във Вашингтон, окръг Колумбия, публикувано през април 2022 в JAMA Network Open, е първото по рода си, което показва, че промените в мозъка на плода, причинени от излагане на психологически стрес, могат да имат негативна връзка с неврологичното развитие на бебето, включително социално-емоционалното развитие.

 

Симптомите, свързани със стреса, са един от най-честите проблеми при бременност, изпитвани от около една четвърт от всички бременни, включително тези с безпроблемна бременност и висок социално-икономически статус.

 

„Ясно е, че ранните интервенции могат да помогнат на майките да намалят стреса си, което може да повлияе положително на симптомите им и по този начин на бебето им дълго след раждането“, каза в изявление старшият автор на изследването Катрин Лимперопулос. Лимперопулос е началник и директор на Института за развитие на мозъка в болницата, една от 10-те най-добри детски болници в Съединените щати.

За това проучване група от 97 бременни жени и техните бебета са взели продължително участие в наблюдателно проучване между януари 2016 г. и октомври 2020 г. При този вид проучвания едни и същи участници се изследват няколко пъти, за да се наблюдава дали настъпват промени през определен период от време.

Осемдесет и седем участници са преминали през 2 фетални прегледа, или общо 184 посещения за фетален магнитен резонанс (MRI). Психологическият дистрес на майката е измерен между 24 и 40 гестационна седмица, а тестът за невроразвитие на бебето също е завършен на 18-месечна възраст.

 

Учените отбелязват промени в дълбочината на вдлъбнатините или гънките в мозъка на плода и обема на хипокампуса, част от мозъка, която играе основна роля в ученето и паметта. Тези промени биха могли да обяснят някои от проблемите на развитието, наблюдавани след раждането, включително социално-емоционални проблеми, саморегулация и трудности при установяване на положителни взаимоотношения, включително взаимодействия родител-дете, твърдят изследователите.

 

„Освен това открихме, че пренаталният стрес при майката, дори и да не достига тежестта на психично разстройство, е свързан с намалено когнитивно представяне на бебето“, пишат те в проучването.

 

„Това откритие е в съответствие с резултатите от предишни проучвания, показващи когнитивни увреждания при деца след ранно излагане на стрес при майката... Нашите открития показват, че въпреки че разпространението на пренаталния майчин дистрес в нашата група може да не е толкова високо, колкото при високорисковата популация , връзката му с резултатите при бебета не може да бъде пренебрегната.

 

Участниците в това проучване са били здрави и са имали нискорискова бременност. Повечето са били трудово заети, добре образовани и живеещи в райони с добър достъп до здравни грижи. Въпреки благоприятните фактори, 36% от участниците са имали нива на стрес, тревожност и/или депресия, които надвишават прага на позитивност.

 

Ще са необходими допълнителни проучвания в бъдеще с по-голяма кохорта от различни групи население и географски региони за по-нататъшно потвърждение на резултатите, напомнят изследвателите .

 

Проучването цитира няколко ограничения, включително факта, че оценката за дистрес може да не отразява напълно психическото състояние на родителя по време на цялата бременност. Докато когнитивните, езиковите и двигателните умения бяха оценени от лицензиран психолог, състоянието на психичното здраве и социално-емоционалните оценки за кърмачетата бяха самооценени от родителя. Резултатите може да не отразяват данните от други географски райони и социално-икономически групи от населението.

 

Като цяло изследователите са на мнение, че нарастващите доказателства подчертават важността на подкрепата за психично здраве за бременни жени.

 

Източник:https://www.ctvnews.ca/,Solarina Ho

 

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори